Carin ja Erik Bryggmanin rahaston apuraha 2015 nuorelle sisustusarkkitehdille

Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha 2015 myönnettiin
sisustusarkkitehti SIO Inkeri Halla-aholle (1988) saattohoitoympäristöjen sisustukselliseen
toiminnallisuuteen perehtymiseen. Apurahan suuruus on 7 500 €.

Hyvänä pohjana tulevalle työlle toimii Halla-ahon tekemä opinnäytetyö saattohoitoympäristöistä Lahden
ammattikorkeakoululle. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sisustusarkkitehtuurin
laitokselle tehdyssä maisteritason lopputyössä hän on perehtynyt detaljien merkitykseen tilasuunnittelussa.
Sairaalaympäristöt ovat haastavia monisyisiä suunnittelukohteita ja tästä syystä sisustuksen aikaansaama viihtyisyys ja kodikkuus toteutuu harvoin saattohoidon aikana. Jokaisen ihmisen pitäisi saada omalla kohdallaan kokea arvokas ja hyvä kuolema, joka sisältää henkisten ja fyysisten kipujen lievittämisen lisäksi mielyttävän ympäristön. Hoitokodeissa tilanne on parempi, mutta sairaaloissa sisustuksilla pyritään usein samankaltaisuuteen ja helppoon puhdistettavuuteen, mikä saa aikaiseksi kliinisiä ympäristöjä, joihin ihmisen on vaikea samaistua. Aihe, jonka parissa Halla-ahon toivotaan
jatkavan on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja ajankohtainen sekä meitä jokaista koskettava. Hyvä, toimiva ja miellyttävä moniaistinen ympäristö on tärkeä niin potilaille, omaisille kuin sairaalan henkilökunnalle.


 

Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan
vuorovuosin Suomen arkkitehtiliitto SAFAn ja Sisustusarkkitehdit SIOn alle 35-vuotiaalle jäsenelle.
Juryn muodostivat sisustusarkkitehti SIO Terhi Tuominen pj., sisustusarkkitehdit SIO Eeva-Marie
Eriksson, Elina Lassila, Timo Ripatti ja arkkitehti SAFA Toni Österlund.
Palkinto jaettiin maanantaina 26.10. klo 14.00. Turun Linnassa.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus tutustua Turun linnaan ja sen sisustukseen

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt
Sisustusarkkitehti SIO Inkeri Halla-aho: inkeri(at)main-interiors.fi, p. 050 528 0214
SIOn ts. pääsihteeri Minna Borg: office(at)sio.fi, p. 046 878 2573
SIOn pj. Tatu Ahlroos: tatu(at)tdc.fi, p. 050 547 333

SIO matrikkeli 2024