SIOn jäsenyys edellyttää Ornamon jäsenyyttä

SIOn jäsenet ovat valmistuneita sisustusarkkitehteja ja kalustesuunnittelijoita tai opiskelijoita  Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, Lahden Muotoiluinstituutista (LAB), Metropolia ammattikorkeakoulusta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK) Savonia ammattikorkeakoulusta tai Yrkeshögskolan Noviasta.

Jäsenmaksut 2022

Varsinainen jäsen 250 e (Ornamo 180€+SIO 70€)
Kokelasjäsen 240 e (Ornamo 180€+SIO 60€)
Opiskelijajäsen 35 e (Ornamo 25€+SIO 10€)

Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia veroilmoituksen tulonhankkimiskulut kohdassa.

Hakumenettely

SIOlla ei ole omaa hakukaavaketta, täytä jäsenhakemuskaavake Ornamon kotisivuilla ja ilmoita meille meilitse, että haluat liittyä myös SIOon.

VARSINAINEN JÄSENYYS

SIOn varsinaiseksi jäseneksi pääsevät ilman portfolio-esittelyä  Aalto-yliopistosta valmistuneet, maisteritutkinnon suorittaneet, sisustusarkkitehdit ja kalustesuunnittelijat. Muista oppilaitoksista ja Aallosta kandiksi valmistuneet sisustusarkkitehdit voivat hakea varsinaista jäsenyyttä portfoliolla. SIOn uudet portfolio-ohjeet löytyvät tästä linkistä. Kaikki hakemukset lähetetään sähköpostitse office@sio.fi.

HUOM. Sisustusarkkitehti SIO -nimike on varsinaisten jäsenten ammattinimike, jota saavat käyttää varsinaiset jäsenet.

 

KOKELASJÄSENYYS

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet tai Aalto-yliopiston kanditutkinnon suorittaneet (jos opinnot ovat päättyneet kanditutkintoon) pääsevät ensin SIOn kokelasjäseniksi.

Opiskelijajäsenyyden jälkeen jäsenyys muuttuu kokelasjäsenyydeksi ilmoittamalla valmistumisesta meille. Jäsenyys jatkuu kokelasjäsenenä 2–3 vuotta, jonka jälkeen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen on mahdollista hakea varsinaista jäsenyyttä portfoliolla ja CV:llä. Myös ulkomailla suoritetusta loppututkinnosta vaaditaan CV ja portfolio (pdf).

 

KOKELASJÄSEN HAKEE VARSINAISTA

Muista ilmoittaa meille valmistumisestasi! Kokelasjäsenyysaika täyttyy vain SIOn kokelasjäsenenä. SIOn hakemuksia varsinaiseksi jäseneksi käsitellään neljä kertaa vuodessa. Lähetä CV ja portfolio SIOon os: office(at)sio.fi.

Vuoden 2022 hakuajat ovat

14.2.2022
26.4.2022
1.9.2022
28.11.2022

SIOn portfolio-ohjeet.

HUOM. Kokelasjäsenenä voi olla vähintään 2 ja enintään 3 vuotta, jonka jälkeen tulee hakea portfoliolla jäsenyyttä. Opiskelija- tai kokelasjäsenen ei tarvitse enää uudestaan täyttää jäsenhakukaavaketta.

Voit hakea varsinaista jäsenyyttä myös ilman kokelasaikaa, tuolloin työkokemusta tulisi olla kertynyt vähintään 2 vuotta. Ilman alan koulutusta 10 vuotta.

OPISKELIJAJÄSENEKSI SIOON

SIOn opiskelijajäsenen tulee olla Ornamon opiskelijajäsen. Liittyessäsi Ornamoon täytä jäsenhakemuskaavakkeessa kohta SIOn opiskelijajäsen. SIOn opiskelijajäsenellä tulee olla opiskelupaikka  Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, Lahden Muotoiluinstituutissa ( LAMK), Metropolia ammattikorkeakoulussa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) Savonia ammattikorkeakoulussa tai Yrkeshögskolan Noviassa.

SIOn Jäsenedut

Jäsenetuihin kuuluu ammatillisen palvelun lisäksi SIOn vuosikalenteri, Ornamon sähköinen jäsenkirje joka toinen viikko ja Ornamon lehti (2 numeroa vuodessa). Ornamon jäsenkortilla saa alennuksia ja etuisuuksia useista liikkeistä, museoista ja julkaisuista. Ornamon jäsenedut. SIOn jäsenet saavat (ECIAn julkaiseman) AIT-lehden (12 numeroa) ja SIOn jäsenet voivat tilata Projektiuutiset- ja ProInterior– sekä Puu- lehdet lehdet veloituksetta. Osoitemuutokset ja tilaukset on tehtävä suoraan lehtien toimituksiin. Saksalaisen AIT-lehden osoitteet päivitetään SIOn toimistosta käsin kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Työttömyysturva

SIOn jäsenet, Suomessa asuvat palkkatyötä tekevät sisustusarkkitehdit ja alan opiskelijat, voivat turvata toimeentulonsa työttömyyden varalta liittymällä Ornamon kautta KOKO-kassaan (entinen IAET-työttömyyskassa). Liittyminen tapahtuu ilmoituksella sähköpostitse Ornamon KOKO-asiamiehelle Outi Liusvaaralle, office(at)ornamo.fi. Ilmoituksessa tulee mainita nimi, osoite, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus sekä työpaikka. KOKO-kassan vuosimaksu vuonna 2022 on  63€.

Ornamo ry/Outi Liusvaara
Annankatu 16 B
00120 Helsinki
office(at)ornamo.fi

Työelämässä sattuu ja tapahtuu, Kokokassan video

Lisätietoja KOKOkassan kotisivulta
www.kokokassa.fi

KOKOkassaan voi ja kannattaa liittyä jo opiskeluaikana!
Lisätietoa

Yrittäjä- tai ammatinharjoittajat voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta liittymällä SYT Suomen yrittäjäin työttömyyskassaan. YEL- MYEL-vakuutuksesi tai TyEL-työsuhteen tulee olla voimassa kassaan liityttäessä.
www.syt.fi

Jäsenet voivat liittyä myös Tekniikan akateemiset TEKin jäseneksi!
Ornamo-TEK -kaksoisjäsenyys

 


Hae jäseneksi

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on:
a suorittanut yhdistyksen hyväksymässä suomalaisessa korkeakoulussa alan MA
tasoisen loppututkinnon;
b suorittanut yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa alan BA tasoisen
loppututkinnon sekä toiminut vähintään kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen alan ammattitehtävissä;
c toiminut sisustusarkkitehdin ammattitehtävissä erityisen ansioituneesti
vähintään kymmenen vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä.

Kokelasjäsen

Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut alan
loppututkinnon ulkomailla tai BA tasoisen loppututkinnon Suomessa yhdistyksen
hyväksymässä korkeakoulussa. Kokelasjäsenyys kestää korkeintaan 3 vuotta.
Kahden vuoden jälkeen kokelasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä.

Liitteeksi lähetetään cv ja portfolio valmistumisen jälkeen tehdyistä töistä os. office@sio.fi.
Ulkomailla valmistuneet: liitteeksi myös kopio tutkintotodistuksesta ja tiivistelmä lopputyöstä.

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee yhdistyksen
hyväksymässä korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria, pääaineenaan tila ja/tai
kalustesuunnittelu. Opiskelijajäsenyys voi kestää korkeintaan 6 vuotta.
Opiskelijajäsenen on haettava kokelas- tai varsinaista jäsenyyttä opiskelun
päätyttyä, tai erottava yhdistyksestä.

Hyväksytyt korkeakoulut

Aalto-yliopisto

Hyväksytyt ammattikorkeakoulut

Lahden Muotoiluinstituutti LAMK, Metropolia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Savonia ja Yrkeshögskolan Novia.

Vapaajäsen

SIOn vapaajäseneksi voi hakeutua kun on ollut liiton jäsen yli 30 vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta, jolloin jäsen vapautetaan jäsenmaksusta.Vapaajäsenillä on samat oikeudet ja edut kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta Ornamon lehdellä on vapaaehtoinen tilausmaksu ( 20 €/vuosi).


Ornamo on SIOlaisten kattojärjestö, joka tarjoaa peruspalvelut
Ornamo tarjoaa mm.
• Lakimiehen palvelut
• Koulutus- ja seminaarijärjestelyt (mm. IPR tekijänoikeus, teollisoikeus ja sopimusseminaarit)
• Sopimus- ja työsuhdepalvelut
• Ornamon palkka- ja palkkioseuranta
• KOKOkassan työttömyysturvapalvelut
• Jäsenkriteerien valvominen, alan koulutuksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
• Kilpailutoiminnan edistäminen

Ornamon palvelut

 

SIOn edut vain siolaisille

NordicBIM / Archicad alennukset siolaisille

Syksyn Archicad koulutus SIOn jäsenille alnnettu hinta, lue lisää

Cadpool, kaikki koulutukset -20% alennuksella sion jäsenille

AIT -lehti postitetaan automaattisesti kaikille SIOn jäsenille, 12 numeroa vuodessa.
Osoitteet päivitämme kaksi kertaa vuodessa.

Projektiuutiset-lehden vuosikerta veloituksetta SIOn jäsenille,
tilaus tehtävä itse.

ProInterior-lehden vuosikerta  veloituksetta SIOn jäsenille,
tilaus tehtävä itse.

Puu-lehden vuosikerta veloituksetta SIOn jäsenille kotiosoitteeseen
Tilaus tehtävä itse

SIO uutiskirje kerran kuussa

SIO vuosikalenteri

SIO toimistolista

SIO ekskursiot

SIO 70 v. juhlat 2019

SIO bileet 2018

SIO bileet 2017

SIOn oma sähköinen uutiskirje, ammatillista asiaa SIOsta  kerran kuussa vain siolaisille.


 

Kysyttävää?

SIOn toimiston yhteystiedot

Ornamon toimiston yhteystiedot