SIOn jäsenyys edellyttää Ornamon jäsenyyttä

SIOn jäsenet ovat valmistuneita sisustusarkkitehteja ja kalustesuunnittelijoita tai opiskelijoita  Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, Lahden Muotoiluinstituutista (LAB), Metropolia ammattikorkeakoulusta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK) Savonia ammattikorkeakoulusta tai Yrkeshögskolan Noviasta.

Maisteritutkinnon suorittaneet Aalto-yliopistosta valmistuneet sisustusarkkitehdit pääsevät SIOn varsinaiseksi jäseneksi suoraan.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet tai Aalto-yliopiston kanditutkinnon suorittaneet (jos opinnot ovat päättyneet kanditutkintoon) pääsevät ensin SIOn kokelasjäseniksi. Opiskelijajäsenyyden jälkeen jäsenyys muuttuu kokelasjäsenyydeksi ilmoittamalla valmistumisesta meille. Jäsenyys jatkuu kokelasjäsenenä 2–3 vuotta, jonka jälkeen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen on mahdollista hakea varsinaista jäsenyyttä portfoliolla ja CV:llä. Myös ulkomailla suoritetusta loppututkinnosta vaaditaan CV ja portfolio (pdf). Nämä lähetetään erikseen sähköpostilla os: office@sio.fi.

Marraskuussa 2020 ja sen jälkeen SIOon liittyvien ei enää tarvitse maksaa loppuvuodesta jäsenmaksua!

Jäsenmaksut 2021
Varsinainen jäsen 250 e (Ornamo 180€+70€)
Kokelasjäsen 240 e (Ornamo 180€+60€)
Opiskelijajäsen 60 e (Ornamo 50€+10€)

Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia veroilmoituksen tulonhankkimiskulut kohdassa.

Hakumenettely

Täytä jäsenhakemuskaavake Ornamon kotisivuilla tai meilaa os: office@sio.fi.

OPISKELIJAJÄSENEKSI SIOON

SIOn opiskelijajäsenen tulee olla Ornamon opiskelijajäsen. Voit ilmoittaa halukkuudestasi sähköpostilla os: office@sio.fi tai liittyessäsi Ornamoon raksi kohta SIOn opiskelijajäsen. SIOn opiskelijalla tulee olla opiskelupaikka  Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, Lahden Muotoiluinstituutissa ( LAMK), Metropolia ammattikorkeakoulussa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) Savonia ammattikorkeakoulussa tai Yrkeshögskolan Noviassa.

KOKELASJÄSEN HAKEE VARSINAISTA

Muista ilmoittaa meille valmistumisestasi! Kokelasjäsenyysaika täyttyy vain SIOn kokelasjäsenenä. SIOn hakemuksia varsinaiseksi jäseneksi käsitellään neljä kertaa vuodessa. Lähetä CV ja portfolio SIOon os: office(at)sio.fi.

Vuoden 2021 hakuajat ovat

15.2.2021
26.4.2021
1.9.2021
30.11.2021

SIOn portfolio-ohjeet.

HUOM. Kokelasjäsenenä voi olla vähintään 2 ja enintään 3 vuotta, jonka jälkeen tulee hakea portfoliolla jäsenyyttä. Opiskelija- tai kokelasjäsenen ei tarvitse enää uudestaan täyttää jäsenhakukaavaketta.

VARSINAINEN JÄSENYYS

SIOn varsinaiseksi jäseneksi pääsevät  Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta  (tai ent. Taideteollisesta korkeakoulusta) valmistuneet sisustusarkkitehdit ja kalustesuunnittelijat. Arkkitehtuurin laitokselta tai ulkomaisesta korkeakoulusta valmistuneet voivat hakea varsinaista jäsenyyttä portfoliolla. Portfolio ja CV lähetetään os; office@sio.fi.

Yllämainituista ammattikorkekouluista pääsee suoraan ensin kokelasjäseneksi, tai voi hakea myös
varsinaista jäsenyyttä CV:llä ja riittävällä portfoliolla (vähintään 2 vuoden työkokemus).

SIOn portfolio-ohjeet.

Sisustusarkkitehti SIO -nimike on varsinaisten jäsenten ammattinimike, jota saavat käyttää varsinaiset jäsenet

SIOn Jäsenedut

Jäsenetuihin kuuluu ammatillisen palvelun lisäksi SIOn vuosikalenteri, Ornamon sähköinen viikkotiedote ja Ornamon lehti (4 numeroa vuodessa). Ornamon jäsenkortilla saa alennuksia ja etuisuuksia useista liikkeistä, museoista ja julkaisuista. Ornamon jäsenedut. SIOn jäsenet saavat (ECIAn julkaiseman) AIT-lehden (12 numeroa) ja SIOn jäsenet voivat tilata Projektiuutiset- ja ProInterior– sekä Puu- lehdet lehdet veloituksetta. Osoitemuutokset ja tilaukset on tehtävä suoraan lehtien toimituksiin. Saksalaisen AIT-lehden osoitteet päivitetään SIOn toimistosta käsin kerran vuodessa, keväisin.

Työttömyysturva

SIOn jäsenet, Suomessa asuvat palkkatyötä tekevät sisustusarkkitehdit ja alan opiskelijat, voivat turvata toimeentulonsa työttömyyden varalta liittymällä Ornamon kautta KOKO-kassaan (entinen IAET-työttömyyskassa). Liittyminen tapahtuu ilmoituksella sähköpostitse Ornamon KOKO-asiamiehelle Henna Laitiselle, office(at)ornamo.fi. Ilmoituksessa tulee mainita nimi, osoite, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus sekä työpaikka. KOKO-kassan vuosimaksu vuonna 2021 on  66€.

Ornamo ry/Henna Laitinen
Annankatu 16 B
00120 Helsinki
office(at)ornamo.fi

Lisätietoja KOKO kotisivulta
www.kokokassa.fi

Yrittäjä- tai ammatinharjoittajat voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta liittymällä SYT Suomen yrittäjäin työttömyyskassaan. YEL- MYEL-vakuutuksesi tai TyEL-työsuhteen tulee olla voimassa kassaan liityttäessä.
www.syt.fi

Jäsenet voivat liittyä myös Tekniikan akateemiset TEKin jäseneksi!
Ornamo-TEK -kaksoisjäsenyys

 


Hae jäseneksi

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on:
a suorittanut yhdistyksen hyväksymässä suomalaisessa korkeakoulussa alan MA
tasoisen loppututkinnon;
b suorittanut yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa alan BA tasoisen
loppututkinnon sekä toiminut vähintään kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen alan ammattitehtävissä;
c toiminut sisustusarkkitehdin ammattitehtävissä erityisen ansioituneesti
vähintään kymmenen vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä.

Kokelasjäsen

Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut alan
loppututkinnon ulkomailla tai BA tasoisen loppututkinnon Suomessa yhdistyksen
hyväksymässä korkeakoulussa. Kokelasjäsenyys kestää korkeintaan 3 vuotta.
Kahden vuoden jälkeen kokelasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä.

Liitteeksi lähetetään cv ja portfolio valmistumisen jälkeen tehdyistä töistä os. office@sio.fi.
Ulkomailla valmistuneet: liitteeksi myös kopio tutkintotodistuksesta ja tiivistelmä lopputyöstä.

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee yhdistyksen
hyväksymässä korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria, pääaineenaan tila ja/tai
kalustesuunnittelu. Opiskelijajäsenyys voi kestää korkeintaan 6 vuotta.
Opiskelijajäsenen on haettava kokelas- tai varsinaista jäsenyyttä opiskelun
päätyttyä, tai erottava yhdistyksestä.

Hyväksytyt korkeakoulut

Aalto-yliopisto

Hyväksytyt ammattikorkeakoulut

Lahden Muotoiluinstituutti LAMK, Metropolia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Savonia ja Yrkeshögskolan Novia.

Vapaajäsen

SIOn vapaajäseneksi voi hakeutua kun on ollut liiton jäsen yli 30 vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta, jolloin jäsen vapautetaan jäsenmaksusta.Vapaajäsenillä on samat oikeudet ja edut kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta Ornamon lehdellä on vapaaehtoinen tilausmaksu ( 20 €/vuosi).


Ornamo on SIOlaisten kattojärjestö, joka tarjoaa peruspalvelut


Ornamo tarjoaa mm.

• Lakimiehen palvelut
• Koulutus- ja seminaarijärjestelyt (mm. IPR tekijänoikeus, teollisoikeus ja sopimusseminaarit)
• Sopimus- ja työsuhdepalvelut
• Ornamon palkka- ja palkkioseuranta
• KOKO työttömyysturvapalvelut
• Jäsenkriteerien valvominen, alan koulutuksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
• Kilpailutoiminnan edistäminen

Ornamon palvelut

 

SIOn edut vain siolaisille

M.A.D / Archicad alennukset siolaisille

Cadpool, kaikki koulutukset -20% alennuksella sion jäsenille

AIT -lehti postitetaan automaattisesti kaikille SIOn jäsenille,
osoitteet päivitetään kerran vuodessa.

Projektiuutiset-lehden vuosikerta veloituksetta SIOn jäsenille,
tilaus tehtävä itse.

ProInterior-lehden vuosikerta  veloituksetta SIOn jäsenille,
tilaus tehtävä itse.

Puu-lehden vuosikerta veloituksetta SIOn jäsenille kotiosoitteeseen

Tilaus tehtävä itse

 

SIO vuosikalenteri

SIO toimistolista

SIO ekskursiot

SIO 70 v. juhlat 2019

SIO bileet 2018

SIO bileet 2017

SIOn oma sähköinen uutiskirje, ammatillista asiaa SIOsta noin kerran kuussa vain siolaisille.


 

Kysyttävää?

SIOn toimiston yhteystiedot

Ornamon toimiston yhteystiedot