SIOn jäsenet ovat valmistuneita sisustusarkkitehteja ja kalustesuunnittelijoita Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, Lahden Muotoiluinstituutista ( LAMK), Metropolia ammattikorkeakoulusta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK) Savonia ammattikorkeakoulusta tai Yrkeshögskolan Noviasta.

Maisteritutkinnon suorittaneet Aalto-yliopistosta valmistuneet sisustusarkkitehdit pääsevät
SIOn varsinaiseksi jäseneksi suoraan.  Ammattikorkeakoulusta valmistuneet hakevat ensin SIOn kokelasjäseniksi. Opiskelijajäsenyyden jälkeen jäsenyys muuttuu kokelasjäsenyydeksi ilmoittamalla valmistumisesta meille. Jäsenyys jatkuu kokelasjäsenenä 2–3 vuotta, jonka jälkeen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen on mahdollista hakea varsinaista jäsenyyttä. Hakiessasi SIOn jäsenyyttä jäsenhakemuksen tueksi ammattikorkeakouluista tai ulkomailla suoritetusta loppututkinnosta vaaditaan CV ja portfolio (pdf), jotka lähetetään erikseen sähköpostilla.

Sisustusarkkitehti SIO -nimike on varsinaisten jäsenten ammattinimike, jota saavat käyttää varsinaiset jäsenet

Jäsenmaksut 2019
Varsinainen jäsen 250 e (Ornamo 180€+70€)
Kokelasjäsen 240 e (Ornamo 180€+60€)
Opiskelijajäsen 60 e (Ornamo 50€+10€).

Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia veroilmoituksen tulonhankkimiskulut kohdassa.

SIOn jäsenyys edellyttää Ornamon jäsenyyttä

Hakumenettely
Ornamon jäsenhakemuksia käsitellään jatkuvasti, joten voit hakeutua ensin Ornamon jäseneksi ja sen jälkeen hakea SIOn jäsenyyttä. Kokelasjäsenyysaika täyttyy vain SIOn kokelasjäsenenä. SIOn hakemuksia käsitellään noin neljä kertaa vuodessa.  Täytä jäsenhakukaavake Ornamon kotisivuilla ja lähetä CV ja portfolio SIOon os: office(at)sio.fi. Jäsenhakukaavake

Deadlinet vuoden 2019 hakuihin ovat

13.2.´19
23.4. ´19
20.9.´19 tai
27.11. ´19 mennessä

SIOn portfolio-ohjeet.

HUOM. Kokelasjäsenenä voi olla enintään vähintään 2 ja enintään 3 vuotta, jonka jälkeen tulee hakea portfoliolla jäsenyyttä. Opiskelija- tai kokelasjäsenen ei tarvitse enää uudestaan täyttää jäsenhakukaavaketta.

Jäsenedut

Jäsenetuihin kuuluu ammatillisen palvelun lisäksi SIOn vuosikalenteri, Ornamon sähköinen viikkotiedote ja Ornamon lehti (4 numeroa vuodessa). Ornamon jäsenkortilla saa alennuksia ja etuisuuksia useista liikkeistä, museoista ja julkaisuista. Ornamon jäsenedut. SIOn jäsenet saavat (ECIAn julkaiseman) AIT:n ja Projektiuutiset-lehtien vuosikerrat. SIOlaisten sisustusarkkitehtitoimistot voivat tilata ProInterior lehden veloituksetta toimisto-osoitteeseen. Osoitemuutokset ja tilaukset on tehtävä suoraan lehtien toimituksiin. Saksalaisen AIT-lehden osoitteet päivitetään SIOn toimistosta käsin kerran vuodessa, keväisin.

Työttömyysturva

SIOn jäsenet, Suomessa asuvat palkkatyötä tekevät sisustusarkkitehdit ja alan opiskelijat, voivat turvata toimeentulonsa työttömyyden varalta liittymällä Ornamon kautta KOKO-kassaan (entinen IAET-työttömyyskassa). Liittyminen tapahtuu ilmoituksella sähköpostitse Ornamon KOKO-asiamiehelle Sari Vesaselle, office(at)ornamo.fi. Ilmoituksessa tulee mainita nimi, osoite, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus sekä työpaikka.

Ornamo ry/Sari Vesanen
Annankatu 16 B
00120 Helsinki
office(at)ornamo.fi

Lisätietoja KOKO kotisivulta
www.kokokassa.fi

SIOn yrittäjäjäsenet voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta liittymällä AYT (Ammatinharjoittajien ja yrittäjien) työttömyyskassaan
www.ayt.fi

Jäsenet voivat liittyä myös Tekniikan akateemiset TEKin jäseneksi!
Ornamo-TEK -kaksoisjäsenyys

 


Hae jäseneksi

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on:
a suorittanut yhdistyksen hyväksymässä suomalaisessa korkeakoulussa alan MA
tasoisen loppututkinnon;
b suorittanut yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa alan BA tasoisen
loppututkinnon sekä toiminut vähintään kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen alan ammattitehtävissä;
c toiminut sisustusarkkitehdin ammattitehtävissä erityisen ansioituneesti
vähintään kymmenen vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä.

Kokelasjäsen

Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut alan
loppututkinnon ulkomailla tai BA tasoisen loppututkinnon Suomessa yhdistyksen
hyväksymässä korkeakoulussa. Kokelasjäsenyys kestää korkeintaan 3 vuotta.
Kahden vuoden jälkeen kokelasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä.

Liitteeksi lähetetään cv ja portfolio valmistumisen jälkeen tehdyistä töistä os. office@sio.fi.
Ulkomailla valmistuneet: liitteeksi myös kopio tutkintotodistuksesta ja tiivistelmä lopputyöstä.

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee yhdistyksen
hyväksymässä korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria, pääaineenaan tila ja/tai
kalustesuunnittelu. Opiskelijajäsenyys voi kestää korkeintaan 6 vuotta.
Opiskelijajäsenen on haettava kokelas- tai varsinaista jäsenyyttä opiskelun
päätyttyä, tai erottava yhdistyksestä.

Hyväksytyt korkeakoulut

Aalto-yliopisto

Hyväksytyt ammattikorkeakoulut

Lahden Muotoiluinstituutti LAMK, Metropolia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Savonia ja Yrkeshögskolan Novia.

Vapaajäsen

SIOn vapaajäseneksi voi hakeutua kun on ollut liiton jäsen yli 30 vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta, jolloin jäsen vapautetaan jäsenmaksusta.Vapaajäsenillä on samat oikeudet ja edut kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta Ornamon lehdellä on vapaaehtoinen tilausmaksu ( 20 €/vuosi).


Ornamo on SIOlaisten kattojärjestö, joka tarjoaa peruspalvelut


Ornamo tarjoaa mm.

• Lakimiehen palvelut
• Koulutus- ja seminaarijärjestelyt (mm. IPR tekijänoikeus, teollisoikeus ja sopimusseminaarit)
• Sopimus- ja työsuhdepalvelut
• Ornamon palkka- ja palkkioseuranta
• KOKO työttömyysturvapalvelut
• Jäsenkriteerien valvominen, alan koulutuksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
• Kilpailutoiminnan edistäminen

Ornamon palvelut

 

SIOn edut vain siolaisille

M.A.D / Archicad alennukset siolaisille

Cadpool, kaikki koulutukset -20% alennuksella sion jäsenille

AIT -lehti postitetaan automaattisesti kaikille SIOn jäsenille,
osoitteet päivitetään kerran vuodessa.

Projektiuutiset-lehtien vuosikerrat veloituksetta SIOn jäsenille,
tilaus tehtävä itse.

ProInterior-lehden vuosikerta tilattuna toimisto-osoitteeseen, 
tilaus tehtävä itse.

SIO vuosikalenteri

SIO toimistolista

SIO ekskursiot

SIO 70 v. juhlat 2019

SIO bileet 2018

SIO bileet 2017

SIOn oma sähköinen uutiskirje, ammatillista asiaa SIOsta noin kerran kuussa vain siolaisille.


 

Kysyttävää?

SIOn toimiston yhteystiedot

Ornamon toimiston yhteystiedot