SIOn jäsenyys edellyttää Ornamon jäsenyyttä

SIOlla ei ole omaa hakukaavaketta. Täytä jäsenhakukaavake Ornamon sivuilla ensin.

SIOn jäsenet ovat valmistuneita sisustusarkkitehteja ja kalustesuunnittelijoita tai opiskelijoita
Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, Lahden Muotoiluinstituutista (LAB),
Metropolia ammattikorkeakoulusta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK) Savonia ammattikorkeakoulusta tai Yrkeshögskolan Noviasta.

Jäsenmaksut 2024

Varsinainen jäsen 265 e (Ornamo 195€+SIO 70€)
Kokelasjäsen 255 e (Ornamo 195€+SIO 60€)
Opiskelijajäsen 35 e (Ornamo 25€+SIO 10€)

Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia veroilmoituksen tulonhankkimiskulut kohdassa.

 

VARSINAINEN JÄSENYYS

Varsinaista jäsenyyttä haetaan portfoliolla ja CV:llä.
SIOn portfolio-ohjeet löytyvät tästä linkistä.
Kaikki hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen office@sio.fi.

Ulkomailta valmistuneet hakevat aina portfoliolla ja CV:llä sekä kokelas- että varsinaista jäsenyyttä. Lisäksi mukaan tulee lähettää tutkintotodistus.

HUOM. Sisustusarkkitehti SIO -nimike on varsinaisten jäsenten ammattinimike,
jota saavat käyttää varsinaiset jäsenet.

 

KOKELASJÄSENYYS

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet tai Aalto-yliopiston kanditutkinnon suorittaneet
(jos opinnot ovat päättyneet kanditutkintoon) pääsevät ensin SIOn kokelasjäseniksi.

Opiskelijajäsenyyden jälkeen jäsenyys muuttuu kokelasjäsenyydeksi ilmoittamalla valmistumisesta meille. Jäsenyys jatkuu kokelasjäsenenä 2–3 vuotta, jonka jälkeen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen on mahdollista hakea varsinaista jäsenyyttä portfoliolla ja CV:llä. Myös ulkomailla suoritetusta loppututkinnosta vaaditaan CV ja portfolio (pdf).

 

KOKELASJÄSEN HAKEE VARSINAISTA

Muista ilmoittaa meille valmistumisestasi! Kokelasjäsenyysaika täyttyy vain SIOn kokelasjäsenenä. SIOn hakemuksia varsinaiseksi jäseneksi käsitellään neljä kertaa vuodessa. Lähetä CV ja portfolio SIOon os: office(at)sio.fi.

Vuoden 2024 hakuajat ovat

9.2.2024
1.5.2024
1.9.2024
20.11.2024

SIOn portfolio-ohjeet.

HUOM. Kokelasjäsenenä voi olla vähintään 2 ja enintään 3 vuotta, jonka jälkeen tulee hakea portfoliolla jäsenyyttä. Opiskelija- tai kokelasjäsenen ei tarvitse enää uudestaan täyttää jäsenhakukaavaketta.

Voit hakea varsinaista jäsenyyttä myös ilman kokelasaikaa, tuolloin työkokemusta tulisi olla kertynyt vähintään 2 vuotta. Ilman alan koulutusta 10 vuotta.

OPISKELIJAJÄSENEKSI SIOON

SIOn opiskelijajäsenen tulee olla Ornamon opiskelijajäsen. Liittyessäsi Ornamoon täytä jäsenhakemuskaavakkeessa kohta SIOn opiskelijajäsen. SIOn opiskelijajäsenellä tulee olla opiskelupaikka  Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, Lahden Muotoiluinstituutissa (LAB), Metropolia ammattikorkeakoulussa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK), Savonia ammattikorkeakoulussa tai Yrkeshögskolan Noviassa.

SIOn Jäsenedut

Jäsenetuihin kuuluu ammatillisen palvelun lisäksi SIOn jäsenmatrikkeli, SIOn oma sähköinen uutiskirje kerran kuussa ja Ornamon sähköinen jäsenkirje joka toinen viikko. Ornamon jäsenkortilla saa alennuksia ja etuisuuksia useista liikkeistä, museoista ja julkaisuista. Ornamon jäsenedut. SIOn jäsenet saavat (ECIAn julkaiseman) AIT-lehden (12 numeroa) ja SIOn jäsenet voivat tilata ProInteriorValo-Betoni- sekä Puu- lehdet lehdet veloituksetta. Osoitemuutokset ja tilaukset on tehtävä suoraan lehtien toimituksiin. Saksalaisen AIT-lehden osoitteet päivitetään SIOn toimistosta käsin kolme kertaa vuodessa, kaksi kertaa keväällä ja kerran syksyllä. Ks. lisää jäseneduista täältä.

Jäsenet voivat liittyä myös Tekniikan akateemiset TEKin jäseneksi!
Ornamo-TEK -kaksoisjäsenyys on opiskelijajäsenille ilmainen

Hae jäseneksi

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on:
a suorittanut yhdistyksen hyväksymässä suomalaisessa korkeakoulussa alan MA
tasoisen loppututkinnon;
b suorittanut yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa alan BA tasoisen
loppututkinnon sekä toiminut vähintään kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen alan ammattitehtävissä;
c toiminut sisustusarkkitehdin ammattitehtävissä erityisen ansioituneesti
vähintään kymmenen vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä.

Kokelasjäsen

Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut alan
loppututkinnon ulkomailla tai BA tasoisen loppututkinnon Suomessa yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa. Kokelasjäsenyys kestää korkeintaan 3 vuotta. Kahden vuoden jälkeen kokelasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä.Liitteeksi lähetetään cv ja portfolio valmistumisen jälkeen tehdyistä töistä os. office@sio.fi. Ulkomailla valmistuneet: liitteeksi myös kopio tutkintotodistuksesta ja tiivistelmä lopputyöstä.

Vapaajäsen

SIOn vapaajäseneksi voi hakeutua kun on ollut liiton jäsen yli 30 vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta, jolloin jäsen vapautetaan jäsenmaksuista. Vapaajäsenillä on samat oikeudet ja edut kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta Ornamon lehdellä on vapaaehtoinen tilausmaksu ( 20 €/vuosi).
HUOM. Vapaajäsenillä on SIOssa äänioikeus, mutta ei enää äänioikeutta Ornamon vaaleissa.

SIOn Jäsenedut

 

Ota yhteyttä!

SIOn toimiston yhteystiedot

Ornamon toimiston yhteystiedot

www.ornamo.fi.