SIO hallitus 2024

Sisustusarkkitehdit SIO ry, ruotsiksi Inredningsarkitekter SIO rf on suomessa toimivien sisustusarkkitehtien ammatillinen yhdistys. Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä ja sen jäseniä. Se saa valtansa ja vastuunsa  syys- ja kevätkokouksilta. Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa.

SIO valitsee jäsenistön keskuudestaan hallitusjäseniä vuosittain syyskokouksessa.
Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, voi tarjoutua, asettua ehdolle ja tulla valituksi hallitusjäseneksi
. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallituksen tulee

 • hoitaa tehtäviään lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen päätöksien mukaisesti.
 • valmistella yhdistyksen kokoukset: ottaa vastaan ja valmistella jäsenten aloitteet sekä omat aloitteet.  
 • toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset: toteuttaa muun muassa toimintasuunnitelmaa ja muita päätöksiä tuottamalla toimintaa. 
 • toteuttaa yhdistyksen sääntöjen määräämät tehtävät: säännöissä saatetaan määrätä asioita, joita yhdistyksessä on tehtävä vuosittain, ja ne hallituksen on toteutettava. 
 • edustaa yhdistystä ulospäin: olla näkyvillä, ottaa kantaa, solmia suhteita ja valvoa jäsenistön etua. 
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja muita juoksevia asioita: järjestön arjen ja hallinnon pyörittäminen. 
 • uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsenrekisterin ylläpito.
 • reagoida muutoksiin ja olla aloitteellinen yhdistyksen toiminnan kehittäjä: koska yhdistyksen kokousta
  ei käytännön syistä voida kutsua koolle jatkuvasti, 
  kun tilanteet muuttuvat, jää muutoksiin reagointi hallituksen vastuulle. Hallituksella on myös työnsä kautta vahva näkemys yhdistyksen tilanteesta ja suunnasta,
  joten kehittämisaloitteita odotetaan myös siltä.
   

 SIOn hallitus 2024

Lars Räihä pj. 

Petra Lassenius vpj. 

Helena Aalto 

Juha Lassila

Emilia Nysten 

Anni Ojanen

Jaana Salo

Coco Eräkangas, opiskelijajäsen, Metropolia 

Oskari Karo, opiskelijajäsen, Aalto-yliopist

Evita Haapakangas, varajäsen

Ammattiasiainvaliokunta

Tatu Ahlroos,  Anne Harju,  Jouko Järvisalo, Petra Majantie ja Anni Ojanen

Jäsenvaliokunta

Pasi Pänkäläinen, Hanna-Liisa Meuronen ja Sari Anttonen

Koulutusvaliokunta

Jorma Fagerström ja Marjo Korolainen