SIO hallitus 2023

Sisustusarkkitehdit SIO ry, ruotsiksi Inredningsarkitekter SIO rf on suomessa toimivien sisustusarkkitehtien ammatillinen yhdistys.
Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä ja sen jäseniä. Se saa valtansa ja vastuunsa  syys- ja kevätkokouksilta.
Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.

SIO valitsee jäsenistön keskuudestaan hallitusjäseniä vuosittain syyskokouksessa.
Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, voi tarjoutua, asettua ehdolle ja tulla valituksi hallitusjäseneksi
.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallituksen tulee

 • hoitaa tehtäviään lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen päätöksien mukaisesti.
 • valmistella yhdistyksen kokoukset: ottaa vastaan ja valmistella jäsenten aloitteet sekä omat aloitteet.  
 • toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset: toteuttaa muun muassa toimintasuunnitelmaa ja muita päätöksiä tuottamalla toimintaa. 
 • toteuttaa yhdistyksen sääntöjen määräämät tehtävät: säännöissä saatetaan määrätä asioita, joita yhdistyksessä on tehtävä vuosittain, ja ne hallituksen on toteutettava. 
 • edustaa yhdistystä ulospäin: olla näkyvillä, ottaa kantaa, solmia suhteita ja valvoa jäsenistön etua. 
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja muita juoksevia asioita: järjestön arjen ja hallinnon pyörittäminen. 
 • uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsenrekisterin ylläpito.
 • reagoida muutoksiin ja olla aloitteellinen yhdistyksen toiminnan kehittäjä: koska yhdistyksen kokousta
  ei käytännön syistä voida kutsua koolle jatkuvasti, 
  kun tilanteet muuttuvat, jää muutoksiin reagointi hallituksen vastuulle. Hallituksella on myös työnsä kautta vahva näkemys yhdistyksen tilanteesta ja suunnasta,
  joten kehittämisaloitteita odotetaan myös siltä.
   

SIO valitsee jäsenistön keskuudestaan hallitusjäseniä vuosittain.
Kuka tahansa jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, voi tarjoutua ja tulla valituksi hallitukseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

SIOn hallitus 2023

Lars Räihä pj. 

Petra Lassenius vpj. 

Helena Aalto 

Mika Karkulahti 

Emilia Nysten 

Anni Ojanen

Jaana Salo

Anna Luhtanen, opiskelijajäsen, Aalto-yliopisto 

Juha Lassila, opiskelijajäsen, LAB 

Saara Suvela, varajäsen