SIO historia

SIO – sisustusarkkitehdin asialla vuodesta 1948

Sisustusarkkitehtien juuret ovat 1870 perustetussa Veistokoulussa, nykyisessä Aalto-yliopistossa. Sisustusarkkitehtien koulutuksen kannalta tärkeä vuosi oli 1909. Silloin oppiaine nimeltä huonekalukompositio lisättiin koulun opinto-ohjelmaan. Varsinainen huonekalupiirustusosasto eli niin kutsuttu B-osasto perustettiin vuonna 1915. Se on yksi sisustusarkkitehtien historian alkupiste.

Toinen luonteva juhlavuosi on Sisustusarkkitehtien – Inredningsarkitekter SIO ry:n perustaminen. Perinteisesti on juhlittu vuotta 1949, mutta arkistojen perusteella SIO:n perustamisvuosi on oikeastaan jo 1948.  Silloin Ornamon uudelle huonekalujaostolle valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Stockmannin piirustuskonttorin johtaja ja alan opettaja Werner West. Toisaalta SIO:n perustamisvuotena voitaisiin pitää myös vuotta 1956, jolloin SIO virallisesti rekisteröitiin.

PRO PROFESSIO

Arttu Brummer-Korvenkontio oli yksi ensimmäisistä sisustusarkkitehti-nimikkeen käyttäjistä jo 1910-luvulla. Hän oli alan auktoriteetti ja usean sukupolven opettaja 1919–1951. B-osastolta valmistui 1920-1940-luvulla tärkeä etujoukko alan ensimmäisiä ammattilaisia. Esimerkiksi mainittakoon Runar Engblom, ”Skåpe”, joka oli sisustusosaston ensimmäinen lehtori 1951–1964.

Kun alalle kouluttautuneiden joukko kasvoi, oman alajaoston perustaminen Ornamoon tuli ajankohtaiseksi 1940-luvulla. Lähtökohtana huonekalujaostolle voi pitää sotien jälkeen käytyä keskustelua huonekalujen standardoimisesta. Samalla pohdittiin myös sitä, mikä nimitys olisi paras: ”arkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustustaiteilija, taiteilija, huonekalupiirtäjä jne.” Puhuttiin myös huonekaluarkkitehdeista, huonekalusommittelijoista, huonekalutaiteilijoista, sisustussommittelijoista. Ammattinimike oli tärkeä statuskysymys.

Huonekalujaoston virallistaminen alkoi keväällä 1955, kun nuoret B-osaston kasvatit perustivat ns. Klaus Kurjen toimikunnan. Nuorten toimikunta suhtautui kriittisesti silloisen SIO:n toimintaan. Kuohunnan seurauksena Sisustusarkkitehdit SIO rekisteröityi virallisesti yhdistykseksi 9.10.1956. Perustamissopimuksen allekirjoittivat Lasse Ollinkari, Maija Heikinheimo, Lisa Johansson-Pape, Olli Mannermaa, Olavi Hänninen, Tanu Toiviainen, Ilmari Tapiovaara, Olli Borg, Lilli Kolmijoki-Halonen ja Erkki Kataja.

Huonekalujaostoon kuului aluksi vain 38 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi virallistamisen myötä 120:een. Nykyisin SIOn jäseniä on yli 780.  Alkuvuosina järjestöä hoidettiin pienellä joukolla, vapaaehtoisin voimin ja vähäisin taloudellisin resurssein. Toiminta oli kuitenkin aktiivista. Laadittiin eettisiä pelisääntöjä, ja ensimmäinen taksa eli palkkioiden määrittelytaulukko saatiin aikaan jo vuonna 1950.

Yhdistyksen ammatillista identiteettiä ja kollegiaalista yhteishenkeä vahvistettiin juhlissa ja ekskursioilla. Tutustuttiin esimerkiksi Helsingin Kauppakorkeakouluun ja Helsingin yliopiston instituuttirakennus Porthaniaan, jotka olivat hyviä esimerkkejä sodan jälkeisestä vilkkaasta jälleenrakentamisesta ja sisustusarkkitehtien kasvavasta yhteistyöstä arkkitehtien kanssa.

SIOn nykyiset jäsenet ja nykyinen toiminta kertovat sisustusarkkitehtien ammatillisen matkan jatkumisesta. SIO:n tehtävänä on edelleen sisustusarkkitehtuurin vaaliminen ja alan ammattilaisten eduista huolehtiminen.

 

FT Susanna Aaltonen