Linkkilista

Toimijoita

Ethica

Green Building Council

Ornamo

Suoja ry

Suomalainen tyo
Luettelo suomessa valmistetuista/suunnitelluista tuotteista ja selitykset eri symboleille.

Testbed Helsinki


Rakennettu ympäristö

https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta

https://ym.fi/rakentamisen-kiertotalous

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Rakentamisen-materiaalitehokkuus/Jatedirektiivi-ja-lainsaadannon-kokonaisuudistus/

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Materiaalitehokkuus/

https://www.stjm.fi/uutiset/kiellettyjen-ja-rajoitettujen-kemikaalien-lista-rsl-paivitetty-2/


Kestävä korjausrakentaminen

https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/rakennetun-kulttuuriperinnon-restaurointi-ja-hoito

https://www.perinnemestari.fi/

https://climateheritage.org/


Sisäilma ja ympäristöterveys

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma

https://cer.rts.fi/rakennusmateriaalien-paastoluokitus-m1/

Kiertotalous

Design Forum Finland
Kohti uudistavaa kasvua 12.12.2023 klo 13–15
Tiedekulma Helsinki ja online
Kaikille avoin tilaisuus Tiedekulmassa Helsingissä. Tapahtuman kieli on englanti ja se on World Circular Economy Forumin virallinen oheistapahtuma.

Lue lisää

Circular design -podcastit
Vihreää kehitystä ajavat lainsäädännön ajurit.
Studiossa Eero Jalava Sitrasta, Eriika Melkas työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Sirpa Pietikäinen EU:n parlamentista.
Haastattelijana Anne Raudaskoski Ethicasta.
Podcastit ovat osa Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta valmennusohjelmaa, joka on ympäristöministeriön strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide. Kuuntele podcast täällä: https://lnkd.in/d84uQKD6

Artikkelit

Tunnista aidot vastuullisuustermit

Opinnäytetöitä, lopputöitä

Isabella Paasonen

Kohti tulevaisuuskestävää tilasuunnittelua

Sirkka-Liisa  Hietaniemi

Ekologinen tilasuunnitelu

Tiina Hirvanen

Kestävyys tilasuunnittelussa : ohjekortit sisustusarkkitehdin työkaluksi

Ilona Holkko

Kiertotalous myymälä suunnittelussa

Esimerkkejä

Joensuun toimitilamuutos

Porvoon virastotalo

Maanmittauslaitos ja Verovirasto

Vastuullisuuden sanasto

 

Koulutus

https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/kestavan-korjausrakentamisen-osaajia

https://www.novia.fi/fi/uutiset/uutiset/kestavan-korjausrakentamisen-tasmakoulutus-20-op-

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/korkeakouludiplomit/kestavan-korjausrakentamisen-suunnitteluosaaja