Linkkilista

Toimijoita

Ethica

Green Building Council

Suoja ry

Suomalainen tyo
Luettelo suomessa valmistetuista/suunnitelluista tuotteista ja selitykset eri symboleille.

Testbed Helsinki


Rakennettu ympäristö

https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta

https://ym.fi/rakentamisen-kiertotalous

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Rakentamisen-materiaalitehokkuus/Jatedirektiivi-ja-lainsaadannon-kokonaisuudistus/

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Materiaalitehokkuus/

https://www.stjm.fi/uutiset/kiellettyjen-ja-rajoitettujen-kemikaalien-lista-rsl-paivitetty-2/


Kestävä korjausrakentaminen

https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/rakennetun-kulttuuriperinnon-restaurointi-ja-hoito

https://www.perinnemestari.fi/

https://climateheritage.org/


Sisäilma ja ympäristöterveys

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma

https://cer.rts.fi/rakennusmateriaalien-paastoluokitus-m1/

Kiertotalous

Circular design -podcastit
Vihreää kehitystä ajavat lainsäädännön ajurit.
Studiossa Eero Jalava Sitrasta, Eriika Melkas työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Sirpa Pietikäinen EU:n parlamentista.
Haastattelijana Anne Raudaskoski Ethicasta.
Podcastit ovat osa Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta valmennusohjelmaa, joka on ympäristöministeriön strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide. Kuuntele podcast täällä: https://lnkd.in/d84uQKD6


Opinnäytetöitä, lopputöitä

Isabella Paasonen

Kohti tulevaisuuskestävää tilasuunnittelua

Sirkka-Liisa  Hietaniemi

Ekologinen tilasuunnitelu

Tiina Hirvanen

Kestävyys tilasuunnittelussa : ohjekortit sisustusarkkitehdin työkaluksi

Ilona Holkko

Kiertotalous myymälä suunnittelussa

 

Esimerkkejä

Joensuun toimitilamuutos

Porvoon virastotalo

Maanmittauslaitos ja Verovirasto