Finnish Interior Design Declares -julistukseen kutsutaan mukaan kaikki sisustusarkkitehtuuri-ja sisustussuunnittelutoimistot

Isosta-Britanniasta lähtöisin oleva kansainvälinen yhteisjulistus Built Environment Declares (ent. Construction Declares) esittää suunnittelukäytäntöihin toimia, joilla tähdätään toimialan pienempään ympäristökuormaan. Perimmäisenä tavoitteena on uudistava eli regeneratiivinen rakennettu ympäristö, joka parantaa luonnon elinvoimaisuutta ja kaikkien eliöiden edellytyksiä elämään suhteessa muutosta edeltäneeseen tilaan. Julistuksen yhdessätoista tavoitteessa eritellään parannustoimia aina avoimesta tiedonjaosta elinkaariarviontiin.

Tilaratkaisuilla on huomattava vaikutus rakennuksen käytönaikaisiin päästöihin erityisesti, kun huomioidaan sisustusten nopeat syklit. Sisätilojen toimintoja ja tunnelmaa muokataan useita kertoja sekä yksityisissä että julkisissa rakennuksissa niiden elinkaaren aikana käyttäjien tai tarpeiden muuttuessa. Julistuksessa tunnustetaan luonnon hätätila ja tunnistetaan suunnittelijoiden vastuu muutoksen vauhdittajina. Allekirjoittajat sitoutuvat viipymättä edistämään toimia, joilla rakennetun ympäristön ja erityisesti tilaratkaisujen negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan hillitä.

Tilasuunnittelutoimistot voivat allekirjoittaa julistuksen  osoitteessa https://fi.interiordesigndeclares.com/, mistä julistus löytyy kokonaisuudessaan. Ensimmäisen Interior Design Declares -julistuksen tekivät sisustussuunnittelijat Isossa-Britanniassa. Suomessa vastaava julistus löytyy arkkitehdeilta.

Allekirjoittaneiden puolesta lisätietoja antaa:
Sisko Anttalainen
Kestävän kehityksen koordinaattori ja sisustusarkkitehti,
Suunnittelutoimisto Fyra Oy,
p. 040 748 2554, sisko@fyra.fi

https://fi.interiordesigndeclares.com/

http://www.builtenvironmentdeclares.com/

https://www.interiordesigndeclares.co.uk/

https://fi.architectsdeclare.com/