Sosiaalinen hyvinvointi ja vuorovaikutus tilasuunnittelussa

Rakennettu ja luonnollinen ympäristö ovat merkityksellisiä monella tasolla niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisen hyvinvointimme kannalta. Suunnittelutyö onkin aina jatkuvaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa, herkkää ympäristön kuuntelua ja kuulemista, hiljaistenkin viestien aistimista.

Itse katselen tilasuunnittelua aina myös hyvinvoinnin näkökulmasta, osaltaan aiemman koulutukseni ja kokemukseni sävyttämänä. Minulta kysytään usein, miten olen päätynyt vaihtamaan alaa yhteiskuntatieteilijästä sisustusarkkitehdiksi, tilasuunnittelun maailmaan. Vastaukseni on, että en ole vaihtanut alaa, vaan näen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntemuksen erittäin merkityksellisenä tilasuunnittelun kentällä – haluankin yhdistää osaamiseni näiden kahden intohimoni ja mielenkiintoni saralla. Yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamisen mahdollisuudet kietoutuvat monella eri tavoin toisiinsa. Toivonkin, että vuoropuhelu eri asiantuntijuuden ja alojen välillä lisääntyisi yhä enemmän tulevaisuudessa, jotta hyvinvoinnin eri osa-alueet tulisivat yhä paremmin kuulluksi ja ymmärretyksi.

Kaipaamme arkeemme niin arkea sujuvoittavia, mutta samalla mielen hyvinvointia tukevia elementtejä ja ratkaisuja. Ajattelen, että tässä tilasuunnittelulla ja muotoilulla on keskeinen sija luoda yhä parempaa ympäristöä meille kaikille. Turvallisuuden tunne on meille jokaiselle tärkeä, ei ainoastaan fyysiseltä vaan psyykkiseltä kannalta. Tähän vaikuttavat ne pienet suuret asiat aina kaluste- ja materiaalivalinnoista tilasuunnitteluun ja vuorovaikutuksen soljuvuuteen ympäristössämme. Hyvinvoivat yksilöt ja yhteisöt ovat myös tuottavia, joten aihe on merkityksellinen niin taloudellisesta kuin inhimillisestä näkökulmasta katsottuna. Tunnelmia ja toimivia tilaratkaisuja luomalla voimme tehdä paljon enemmän kuin vain esteettisesti vaikuttavia ympäristöjä – tiloja, joissa viihdytään, luodaan ja voidaan hyvin.

 

Maiju Räty

Muotoilija AMK / Sisustusarkkitehti ja kalustemuotoilija &

Sosionomi AMK & Yhteiskuntatieteiden maisteri