Euroopan vihreä kehitys ohjaa pois lineaarikulutuksesta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluu uusi kiertotaloutta edistävä toimintasuunnitelma.

Osana suunnitelmaa komissio ehdottaa uutta kestävän tuotepolitiikan lainsäädäntöä, joka tarkoittaa, että EU:n markkinoille saatettavat tuotteet on suunniteltu kestämään. Niiden tulee olla uudelleen käytettävissä, korjattavissa ja kierrätettävissä. Se tarkoittaa lisäksi, että materiaaleina on käytetty mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja neitseellisten raaka-aineiden sijaan. Kehityksen tarkoituksena on kääntää Eurooppa kohti resurssitehokkuutta ja tehdä unionin taloudesta kestävä vuoteen 2050 mennessä.

Muutokset antavat uutta pontta myös muotoilun kentälle, sillä  noin 80 prosenttia tuotteiden ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa.

EU:n uusi tuotepolitiikka vauhdittaa toivottavasti uusien materiaalien kehitystä.

Uusia materiaaleja syntyy myös jatkuvasti teollisuuden ja tuotantolaitosten sivu- ja jätevirroista. Ne ovat nyt keskeisessä roolissa kiertotalouden ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

Käytännössä kiertotalous tarkoittaa materiaalitehokkuuden parantamista, tuotteiden eliniän pidentämistä tuotesuunnittelulla ja kierrätyksen lisäämistä. Lisäksi kiertotaloudessa tuotteiden sijaan kulutetaan palveluita ja ostamisen sijaan lainataan, jaetaan ja korjataan.

Kiertotaloutta tukevien ratkaisujen tulisi jatkossa ohjata suunnittelutyötä ja materiaalivalintoja.

Muotoilija kantaa siis paljon vastuuta työssään. Huomiota tulee myös kiinnittää tuotteen koko elinkaareen. Työssä täytyy pohtia, kuinka tuotteen tai kalusteen voi korjata tai sen osia vaihtaa, jos jokin osa rikkoutuu.

Omassa työssäni pohdin myös huonekalun soveltuvuutta ympäristöön ja sitä kuinka kaluste muokkautuu uuteen käyttötarkoitukseen tai -kohteeseen. Esimerkkinä on huonekaluvalmistaja Dahlqvistille suunnittelemani modulaarinen sohva, jossa selkä- ja käsinojan tai verhoiltujen osien paikka on vaihdettavissa, korjattavissa tai muokattavissa uuteen käyttötarkoitukseen. Sen verhoilu on irrotettavissa, ja lisäksi sohvan komponentit voi helposti erotella toisistaan elinkaaren lopussa kierrätykseen.

Petra Lassenius
Muotoilija, SIOn hallituksen varapuheenjohtaja