Harjoittelupalkkataulukko

Muotoilualan opiskelijoiden palkkasuositukset on tarkoitettu ohjenuoraksi opiskelijoille ja työnantajille. Ne perustuvat Ornamon tutkimuksiin alan yleisestä palkkatasosta.

 Työnantajille harjoittelijat tuovat uutta tietoa ja osaamista muotoilualan oppilaitoksista.

Vaikka harjoittelussa odotuksena onkin työnantajalta saatu tuki ja ohjaus, lähtökohtana on, että opiskelija tekee tuottavaa työtä yrityksessä muiden työntekijöiden tavoin. Kohtuullinen korvaus työnantajalle tehdystä tuottavasta työstä rakentaa positiivista kuvaa alasta, antaa arvoa nuorten muotoilijoiden työlle ja tukee myös tulevaisuuden palkkakehitystä.

Harjoittelupalkkataulukko

Ornamo tarjoaa muotoilualan korkeakouluharjoittelijoiden ja työnantajien käyttöön harjoittelijan vähimmäispalkkasuositukset, joiden tarkoituksena on toimia ohjenuorana harjoittelun tai kesätyön palkkausta mietittäessä.

Korkeakouluharjoittelijan palkkasuositukset pohjautuvat alan yleiseen palkkatasoon, jota selvitetään vuosittain Ornamon työmarkkinakyselyssä. Lisäksi niissä huomioidaan opintojen edistyminen sekä opiskelijan aiempi kokemus alan työtehtävistä.

Suositukset eivät ota kantaa alakohtaisiin palkkaeroihin muotoilukentän sisällä, opiskelijan asuinpaikkaan tai siihen, onko kyseessä ammattikorkeakoulu- vai yliopisto-opiskelija.

Opintopisteet  

Ei alan työkokemusta
€/kk

 

On alan työkokemusta
€/kk

0-60 1 160 1 460
60-119 1 300 1 640
120-179 1 600 2 000
180-239 1 890 2 370
240-299 2 180 2 740

Opiskelijoiden palkkasuositukset ovat matalammat kuin ammattilaisten palkat, sillä harjoittelijan palkkaaminen vaatii lähes aina työnantajalta resursseja työn ohjaamiseen.Useimmilla yliopistoilla on käytössä harjoittelutukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea työnantajia opiskelijoiden palkkaamisessa. Harjoittelutukikäytännöt saattavat vaihdella eri oppilaitosten välillä. Voit lukea lisää harjoittelutuesta suoraan muotoilukoulutusta tarjoavien yliopistojen verkkosivuilta.