Hankintalaki uudistui

Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa. Suurin uudistus julkisissa hankinnoissa on se, että kilpailuttamisen rajaa eli kansallista kynnysarvoa nostetiin 30 000 eurosta 60 000 euroon.

Muutos kannustaa jakamaan hankintoja pienempiin osiin sekä käymään vuoropuhelua tilaajien ja yritysten välillä. Suuri osa muotoiluhankinnoista tehdään tulevaisuudessa ilman muodollista kilpailutusta eli muotoiluyritysten on markkinoitava itseään myös julkiselle sektorille saadakseen toimeksiantoja.
On tärkeää, että ostoihin on olemassa suosituksia ja ohjeistuksia. Ornamo on tarttunut haasteeseen julkaisemalla muotoilun hankintaoppaan Vaikuttavaa vuoropuhelua! – Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan.

Opas on toteutettu osana Vaikuttavaa vuoropuhelua muotoiluhankintoihin -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahan tuella.
Lataa opas itsellesi tästä