TEPPO VAHTERISTO

Teppo Vahteristo, sisustusarkitehti SIO

kalustesuunnittelu, istumis- ja työergonomia