STUDIO PETRA MAJANTIE OY

tilasuunnittelu
tuote- ja kalustesuunnittelu
näyttelyarkkitehtuuri
visuaalisten konseptien suunnittelu
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet