PARVIAINEN ARKKITEHDIT

”Luomme vaikuttavia tiloja, joissa on hyvä olla. Sisustusarkkitehtuuri on olennainen osa Parviainen arkkitehtien toimintaa:
se kietoutuu tiiviisti yhteen arkkitehtisuunnittelun kanssa, minkä lisäksi tiimimme osaaminen muodostaa monen projektin ytimen.
Suunnittelemme saumattomia kokonaisuuksia yhdessä toimistomme muiden ammattilaisten kanssa.
Meitä yhdistää rohkeus kysyä oikeita kysymyksiä ja aito palo vastata niihin tavoilla, jotka vakuuttavat sekä tänään että tulevaisuudessa.”