OLLA ARCHITECTURE

”Mitä voi olla, kun arkkitehtuuri ajatellaan uusiksi?

Olla Architecture yhdistää eri alojen taidot toisiinsa, rohkeuden kokemukseen, ideat kykyyn toteuttaa. Yhteistyömme tuloksena syntyy ihmisiä ja luontoa ymmärtäviä ympäristöjä, jotka ylittävät arkkitehtuurin totutut rajat. Ollassa sisustusarkkitehtuuri kietoutuu tiiviisti yhteen arkkitehtisuunnittelun kanssa, minkä lisäksi sisutusarkkitehtiemme osaaminen muodostaa myös monen projektin ytimen.”