SIO Kevätkokous 2019

Väre, valokuva: Mikko Raiskinen

Kevätkokousta ennen, alkaen klo 15.30, pääsemme tutustumaan Väreeseen arkkkitehti Carola Sahin johdolla. Aloitamme ekskursion Väreen ala-aulasta.

SIO KEVÄTKOKOUS 2019

Aika    Torstai 21.3.2019 klo 17.00

Paikka   Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Väre, Otaniemi,
Kokouksen tarkka paikka Väreessä  vahvistuu tälle sivustolle myöhemmin.

Ilmoittaudu kokoukseen Minnalle 15.3. mennessä os: office@sio.fi

 

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Valitaan kohtien 6 ja 7 käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi henkilö, joka ei ole edellisen tilikauden aikana ollut hallituksen jäsen eikä tilivelvollinen

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto

 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

 7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joista toisen tulee olla KHT – tilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto

8.  SIO juhlavuonna tapahtuu: mm. Seminaari ja juhlat toukokuussa, Valolla on väliä -workshop syksyllä, Cadpool yhteistyö, SIO juhlavuoden päätös

9. SIO ekskursiot: Tulossa Viron ekskursio

10. Muut asiat

 11. Kokouksen päättäminen

 

SIO toimintakertomus 2018