Ornamo Award 2022 on valittu, Muotoilun edistysaskel -palkinto Yuki Abelle ja Anna Saloselle  

Ornamo Award palkinnonsaajat on valittu 

Ornamo Award -tunnustuksen saajat on valittu vastuullisuuden teon, muotoilujohtamisen ja muotoilun hyödyntämisen saralla yli 50 ehdokkaan joukosta. Lisäksi palkinto myönnettiin kahdelle ansioituneelle opinnäytetyölle. Palkitut olivat mukana Muutoksen muotoilijat -keskustelussa Tiedekulmassa 8.9. klo 13–15. Paneelikeskustelun moderoi professori Anna Valtonen, Aalto-yliopisto. Voit myös katsoa tapahtuman livestreamauksen Tiedekulman sivulla 22.9.asti.

Muotoilun edistysaskel -palkinto annetaan sisustusarkkitehdeille SIO Yuki Abe ja Anna Salonen. He saavat palkinnon työskentelystään kiertotalousajatteluun perustuvan Luomoa-yrityksessä parissa.  Kaksikko palkitaan Ornamo-säätiön myöntämällä 5 000 euron palkintosummalla.  Muotoilun suunnannäyttäjä -palkinnon saa teollinen muotoilija Antti Pitkänen ajan hermolla olevasta työstään muotoilujohtajana. Muotoilun hyödyntäjä -palkinto myönnetään Verohallinnolle malliesimerkkinä muotoilun uudenlaisesta hyödyntämisestä asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Palkinnon vastaanottaa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura. 

Muotoilun korkeakoulujen valitsivat lisäksi ansioituneet opinnäytetyöt.
Aalto-yliopiston 
Irene Purchachitin sekä
Lapin yliopiston 
Marjaana Sivosen lopputyöt palkittiin
Ornamo Award -tunnustuksella Muotoilun opinnäytetyö -kategoriassa. 
 

____________________________________________________________________________________________________________

Palkintoperustelut:  

Muotoilun edistysaskel,  Anna Salonen & YukiAbe   

Luomoa on uuden ajan yritys parhaimmillaan. Yrityksen perustajat, sisustusarkkitehdit YukiAbe ja Anna Salonen saavat Ornamo Award -palkinnon muuntojoustavuuden ajatusta hyödyntävästä suunnittelufilosofiasta, jossa ympäristöystävällinen ajattelu yhdistyy lupaukseen kansainvälisesti merkittävästä liiketoiminnasta. Juryn mukaan Luomoa Oy ratkoo merkittävää rakentamisen alaan liittyvää kestävyyden haastetta innovaatiollaan tavalla, joka muuttaa tilasuunnittelun ja rakentamisen monitasoisia käytäntöjä ja prosesseja.

Luomoan modulaarinen sisärakentamisen järjestelmä koostuu mm. katoista, lattioista ja erilaisista väliseinistä, joihin integroidaan tilan ja asiakkaiden tarpeiden mukainen tekniikka. Järjestelmä antaa mahdollisuuden sisätilojen muuteltavuuteen ja niitä voi päivittää ja muokata. Jury antoi erityistä painoarvoa asiakaslähtöisyydelle sekä palautteeseen perustuvalle tuotekehitykselle. Yritys suosii kotimaista alihankintaverkostoaan, jonka kautta se hankkii raakamateriaalit ja valmiita komponentteja. Kokoonpano tapahtuu Savonlinnassa.     

Muotoilun edistysaskel -palkinto on 5 000 euroa, ja sen myöntää Ornamo-säätiö.

Muotoilun suunnannäyttäjä,Antti Pitkänen   

Teollinen muotoilija Antti Pitkänen saa Muotoilun suunnannäyttäjä -palkinnon näkemyksellisestä työstään muotoilujohtajana ja inhimillisestä otteestaan muotoilun soveltamisesta eri alojen työympäristöihin. Juryn mukaan Pitkänen on todellinen suunnannäyttäjä omalla alallaan työympäristöjen kehittäjänä aikana, jossa työn suuri murros on yhteiskunnassamme ajankohtaista. Antti Pitkänen työskentelee perustamassaan Agile WorkOy:ssa, jossa muotoilun menetelmät yhdistyvät digitalisaation mahdollisuuksiin juryn mukaan erityisen ansiokkaasti. Pitkänen on muotoilutyöllään vauhdittanut yritysten kasvua kokonaisvaltaisessa työntekijä- työympäristö- ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.  

Muotoilun suunnannäyttäjä -palkinto on 1 500 euroa.

Muotoilun hyödyntäjä: Verohallinto    

Verohallintosaa vuoden 2022 Ornamo-pallon asiakaslähtöisen palvelun ja muotoilun luovasta ja syvällisestä soveltamisesta organisaatiossa. Verohallinto on Suomen valtion viranomainen, joka on hyödyntänyt digitaalisuuden mahdollisuudet asiakaslähtöisten ja vaivattomien palveluiden suunnittelussa. Verohallinnossa työskentelee muotoilijoita ja se hyödyntää digitaalisen suunnittelun palveluyritysten osaamista. Viranomaisvelvoitteitaan suorittava toimija on onnistuneesti muuttunut aidosti palveluorganisaatioksi, tehden verojen maksamisesta helppoa. Organisaatio on juryn mukaan oivaltanut soveltaa muotoilun hyötyjä tavalla, joka juryn mukaan edistää kansalaisten, yritysten ja yhdistysten luottamusta yhteiskuntaa kohtaan.

Palkintona myönnettävän Timo Sarpanevan suunnitteleman Ornamo-pallon vastaanottaa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura, joka on johtanut Verohallinnon palveluiden kehittämistä vuodesta 2018. 

Muotoilun opinnäytetyöt
Irene Purchachit, Aalto-yliopisto ja Marjaana Sivonen, Lapin yliopisto  

Irene Purchachit: The designerly approach in material development: a design-led exploration of surplus flowers as raw material, Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos, Contemporary Design -koulutusohjelma, 2021 

Opinnäytetyössään Purchachit tarkastelee kukkajätteen hyödyntämistä uuden biopohjaisen materiaalin suunnitteluprosessissa. Työn tuloksena Purchachit kehitti ruusun ja neilikan terälehdistä valmistettuja joustavia arkkeja. Niistä voidaan soveltaa muun muassa laukkujen valmistusmateriaalina.

Professori Tuuli Mattelmäen mukaan työ tuo esiin muotoilun muuttuvia osaamisalueita. Siinä yhdistyvät paikallisiin ongelmiin tarttuminen, kierrätystalouden uudet mahdollisuudet sekä innovatiivinen materiaalitutkimus.

Marjaana Sivonen:Luontokuvitukset luonnon representaatioina, Lapin yliopisto, Pro gradu-tutkielma 2022
Sivonen tarkastelee luontokuvituksen erityisluonnetta ammattimaisen visuaalisen suunnittelun kentällä ja sitä, millaisia luonnon representaatioita luontokuvitukset ovat.  Professori Satu Miettisen mukaan tutkielmassa käydään kiinnostavaa keskustelua valokuvan ja piirroksen olemuksellisesta erosta.   

Opinnäytetyön palkitut saavat kukin 750€.

Jury

Päätöksen valinnoista teki monialainen jury. Juryn puheenjohtajana toimi Ornamon hallituksen puheenjohtaja, Vahanen&Afry Oy:n muotoilujohtaja Katja Soini.
Mukana oli myös strategisen kiertotalouden konsultti Tapani Jokinen, Inventure Oy:n osakas Lauri Kokkila, Aalto-yliopiston professori Pirjo Kääriäinen ja palvelumuotoilija Outi Ugas. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Palkintojenjakotilaisuus ja palkittujen paneeli oli 8.9. 2022 Helsingin Tiedekulmassa
Ornamo Award: Muutoksen muotoilijat 

Tapahtuman livestreamaus Tiedekulman sivulla kahden viikon ajan.

_________________________________________

Lisätiedot ja kuvapyynnöt medialle
Viestintäpäällikkö Elina Perttula
elina.perttula@ornamo.fi
p. +358 43 211 0755