Paremman ympäristön puolesta – Sisustusarkkitehdit SIO

SIO on vuonna 1949 perustettu ammatillinen järjestö. Toiminnan tavoitteena on parantaa ympäristön hyvää laatua ja edistää kulttuurisia, eettisiä ja kestävän kehityksen arvoja. Ammattitaitoisen sisustusarkkitehdin tunnistat SIO -lyhenteestä ammattinimikkeen perässä.

SIO jakaa tietoa sisustusarkkitehtien monipuolisesta ammattitaidosta ja ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun rakentamisen ja sisustamisen alueella. Toimintaan kuuluu sisustusarkkitehtien ja huonekalusuunnittelijoiden edunvalvontasekä ammattilaisten aseman vahvistaminen kotimaassa ja ulkomailla yhtenä rakennetun ympäristön asiantuntijaosapuolena. SIO on mukana erilaisissa rakennusalan ja sisustamisen tapahtumissa Suomessa.

Sisustusarkkitehdit SIO – yli  700 rakentamisen ja sisustamisen ammattilaista palveluksessanne

SIOssa on lähes  730 jäsentä, sisustusarkkitehtejä ja huonekalusuunnittelijoita. SIOn jäsenet ovat suorittaneet taiteen maisterin loppututkinnon (MA) tai muotoilijan korkeakoulututkinnon (AMK).

  • Toimivia ja elämyksellisiä tilaratkaisuja
  • Todellista lisäarvoa yrityksen liiketoiminnalle
  • Asiantuntevaa palvelua rakennuttajille

Sisustusarkkitehti on tilan, valon ja värin hahmottaja, toiminnallisuuden, visuaalisuuden ja konseptien kokonaisosaaja. Sisustusarkkitehti on luova ongelmanratkaisija, jonka ammattitaitoon kuuluu rakenteiden ja materiaalien tuntemus sekä esteettinen näkemys ja yhteistyökyky.

Sisustusarkkitehdit tarjoavat palvelua

Sisustusarkkitehdin tavoitteena on luoda toimeksiantajan ja käyttäjän tarpeisiin sopivia, tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä toimintaympäristöjä ottamalla huomioon taloudelliset ja ympäristöeettiset näkökohdat. Sisustusarkkitehti yhdistää rakenteet, kalusteet, valon, värit ja materiaalit toimivaksi kokonaisuudeksi ja luo tiloihin tunnelmaa valaistuksen sekä käytännöllisten ratkaisujen avulla. Sisustusarkkitehti toimii yhteistyössä toimeksiantajien, tilan käyttäjien, arkkitehtien, urakoitsijoiden ja erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, sähkö-, LVI-suunnittelijat) sekä erilaisten kaluste- ja materiaalitoimittajien kanssa.

Sisustusarkkitehdit suunnittelevat sisätilojen peruskorjauksia, saneerauksia ja käyttötarkoituksen muutoksia julkisissa ja yksityisissä hankkeissa. Toimenkuvaan kuuluu tila-, pinta-, sisustus- ja valaisinsuunnittelun lisäksi kaluste-ja näyttelysuunnittelua sekä yrityskuvasuunnittelua. Sisustusarkkitehti kehittää ja vahvistaa yritysilmettä ja yrityksen brändiä ja vastaa kokonaisvaltaisesta konseptisuunnittelusta. Sisustusarkkitehdin työtehtäviin kuuluu oleellisesti myös kalusteiden, etenkin kiinteiden kalusteiden suunnittelu osana sisustuksen kokonaistoteutusta. Osa sisustusarkkitehdeista on erikoistunut sarjavalmisteisten huonekalujen, valaisimien ja muiden sisustuskomponenttien suunnitteluun teollisuudelle. Sisustusarkkitehdit tarjoavat erilaisia ratkaisuja ja palvelua yksityisille henkilöille sekä yrityksille. Ammattitaitoisen sisustusarkkitehdin tunnistat SIO -päätteestä.