Rakennuksen suunnittelun kulku ihmiskeskeisen suunnittelun näkökulmasta