Ehdota Vuoden sisustusarkkitehtia tai sisustusarkkitehtitoimistoa 2023

Protest Design Ottawa
Protest Design Suomen Ottawan suurlähettilään virka-aunto, Kanada

SIO valitsee jäsenistöstään vuosittain Vuoden kalustesuunnittelijan, Vuoden sisustusarkkitehdin tai Vuoden sisustusarkkitehtitoimiston.
Joka kolmas vuosi valitaan kalustemuotoilija ja kaksi vuotta peräkkäin sisustusarkkitehti tai -toimisto. Nominaattien on oltava SIOn varsinaisista jäsenistä. Nimitys voidaan myöntää myös toimistolle, jossa on vähintään yksi SIOn varsinainen jäsen.
 

Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota sisustusarkkitehtuurin kentällä tapahtuvaan kehitykseen
ja nostaa esiin merkittäviä toteutettuja kohteita tai tuotteita ja niiden suunnittelijoita. 

Ehdotuksia palkittavaksi henkilöksi tai toimistoksi voivat tehdä muutkin kuin palkinnon hakijat itse. Tee ehdotuksesi SIOn varsinaisista jäsenistä. Myös aiempina vuosina hakeneet, mutta palkitsematta jääneet voivat hakea/ehdottaa nominaattia uudestaan.
Nominaatti julkistetaan helmikuussa 2023. FM Mattson Mora Group Finland lahjoittaa 1 000€ stipendinä Vuoden palkitulle.

Hakemusten tulee sisältää kuvia, kuvaus suunnittelijasta/toimistosta ja riittävät perusteet valinnan tueksi.
HUOM. Nominaatti ei ole elämäntyöpalkinto.  

Lopullisen valinnan tekee valintatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii sisustusarkkitehti SIO Taina Lehtinen Vuoden 2022
sisustusarkkitehtitoimisto Protest Designista. 

Jury: Sisustusarkkitehti SIO Taina Lehtinen / Protest Design  pj., sisustusarkkitehti SIO Marko Nenonen / Protest Design, sisustusarkkitehti SIO  Lars Räihä, sisustusarkkitehti SIO, muotoilujohtaja Antti Olin, sisustustoimittaja Anna-Kaisa Huusko, arkkitehti SAFA Kristiina Kuusluoma. Juryn sihteerinä toimii SIOn pääsihteeri Minna Borg.

Ehdota, tee hakemus Vuoden 2023 palkituksi 7.11.2022 mennessä os: office@sio.fi

SIOn jäsenlista

Katso edellisvuosien palkitut täältä