Meyer Turku | Tekninen sisustussuunnittelija hyttisuunnitteluun

Piikkio Works Oy on Meyer Turku Oy:n 100 % omistama hytti- ja kylpyhuonemoduulien rakentamiseen keskittynyt yritys. Toimitamme hytti- ja kylpyhuonemoduuleita laivoihin sekä teemme hyttitoimituksiin liittyviä aluerakennustöitä. Yrityksemme päätoimipaikka sijaitsee Piikkiössä Kaarinassa, jossa työllistämme n. 150 henkilöä.

Meyer Turku Oy on arvostettu risteilijärakentamisen edelläkävijä, jonka tulevaisuuden näkymät ovat hyvin positiivisia. Risteilijälaivat ovat vaativan innovaatio- ja teknologiatason kelluvia kaupunkeja ja niiden parissa työskentely on mielenkiintoista ja haastavaa.

Vahvistamme edelleen suunnitteluorganisaatioitamme tulevaisuuden projektien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi ja haemme nyt

TEKNISTÄ SISUSTUSSUUNNITTELIJAA HYTTISUUNNITTELUUN

Tehtäviisi kuuluu

Teknisenä sisustussuunnittelijana tehtäviisi kuuluu hyttien ja kylpyhuoneiden kaluste- ja sisustussuunnittelu projektisopimuksen mukaisesti. Työssäsi sovitat arkkitehdin näkemyksen hyttien ja kylpyhuoneiden kalustuksista laivan vaativaan ympäristöön ja järjestelmiin. Varmistat hyttien ja kylpyhuoneiden kalusteiden teknisen toimivuuden, visuaalisen ja toiminnallisen laadun sekä viranomaissääntöjen täyttymisen. Tehtävä sisältää tuotanto- ja hyväksyttämisdokumenttien laadintaa.

Vuorovaikutus tuotekehitys-, osto- ja tuotanto-osastojen sekä muiden Meyer-perheen yritysten ja alihankkijoiden kanssa on päivittäistä. Toimit sinulle määriteltyjen komponenttien asiantuntijana: yhteydenpito niin kotimaisiin kuin ulkomaalaisiin kalustetoimittajiin kuuluu toimenkuvaan. Hoidat myös yhteydet viranomaisiin sekä testien määrittelyn yhdessä testausinsinöörin kanssa. Tarvittaessa ohjaat myös alihankintasuunnittelijoista koostuvaa ryhmää.

Toivomme hakijalta

Koulutukseltasi olet käytännönläheinen insinööri, tekninen muotoilija tai muun tehtävään sopivan koulutuksen omaava. Toivomme, että sinulla on jo aiempaa kokemusta suunnittelutehtävistä tehtävääsi vastaavalta alueelta ja käytät sujuvasti 3D-järjestelmää (Solid Works tai vastaava). Aiempi kokemus on eduksi ja auttaa menestymään tehtävässä, mutta voit olla myös vastavalmistunut.

Tehtävässä menestymiseen tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja sekä suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa, matkustusvalmiutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Saksan kielen kirjallinen ja suullinen taito katsotaan eduksi.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällisyyttä sekä vahvaa teknistä osaamista suunnitteluprojekteista. Kokemus kalustesuunnittelusta katsotaan eduksi.

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtävän sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi. 

Lisätietoja antaa

Lisätietoja antaa Marko Somero p. +358 10 670 3007, soittoaika keskiviikkona 21.8. klo 9.30 – 11.30 ja tiistaina 27.8. klo 12.00 – 15.00