Kuopion kaupunki | Tilasuunnittelija, määräaikainen

Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella Tila- ja hankintapalvelut yksikössä on haettavana tilasuunnittelijan määräaikainen tehtävä ajalle 1.3.- 31.12.2021.

Päätavoitteena määräaikaisessa tilasuunnittelijan tehtävässä on tuottaa valmis oppimisympäristökonsepti-aineisto vuoden 2021 loppuun mennessä. Oleellista konseptityössä on oppimisympäristösuunnittelun pääperiaatteiden ja linjausten visuaalinen esittäminen toimintakaavioina ja suunnitteluesimerkkeinä. Tilasuunnittelijan olennaisia työtehtäviä on koota pedagogia-, ICT-, ja tilatyöryhmien tuottamat sisällöt, jäsentää ja taittaa niihin liittyviä tekstejä, kuvia ja kaavioita graafiseen muotoon. Tilasuunnittelijan tehtäviin kuuluu käyttäjätiedon keräämiseen liittyvien työpajojen valmistelu ja fasilitointi yhdessä tilahallintapäällikön ja kapungin eri sidosryhmien kanssa. Keskeistä konseptisuunnittelijan työssä on tiivis yhteistyö ja tiedon kokoaminen ja koordinointi kehittämistyöryhmässä.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edistää parhaiten yliopistotasoinen tilasuunnittelijan koulutus, joka voi olla esimerkiksi arkkitehtuurin tai muotoilun alalta.
Lisäksi edellytetään:
Tilasuunnittelijalta edellytetään näyttöä hankkeista, joissa saatetaan yhteen useiden eri käyttäjäryhmien tarpeita, ja joissa palveluverkoston tarpeet ovat tiiviisti osa tilahallintaa ja -suunnittelua. Tehtävä edellyttää näyttöön perustuvaa osaamista graafisten taittotyökalujen (InDesign tai vastaava) sekä suunnitteluohjelmien (Revit, AutoCAD tai vastaava) käytöstä.

Eduksi katsotaan kokemus, innostuneisuus ja motivoituneisuus pedagogisten ympäristöjen ja modernin koulusuunnittelun työtehtäviin.

Työaika: 36,75 h/vko.

Tehtävän täytössä noudatetaan koeaikaa, joka on maksimissaan puolet määräaikaisuuden kestosta.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi
https://player.vimeo.com/video/338220965?title=0&byline=0&portrait=0