PERUSPARANNUSSUUNNITTELU LEO OSARA Oy

Tiina Havumäki arkkitehti SAFA
Jenni Maedde sisustusarkkitehti
Leo Osara arkkitehti SAFA
Eero Jukkola arkkitehti SAFA
Erkki Pitkäranta arkkitehti SAFA
Elina Saarisalo arkkitehti SAFA
Erkki Pirttilä rakennusinsinööri