ARKKITEHTITOIMISTO SABELSTRÖM ARKITEKTKONTOR OY

Pia Sabelström, arkkitehti SAFA
Jaana Salo, sisustusarkkitehti SIO
Tessa Sundqvist, sisustusarkkitehti
Laura Wiik, sisustusarkkitehti

julkiset tilat
ravintolat, kahvilat
työympäristöt
uudis- ja korjausrakentaminen
yksityiskodit