ARKKITEHTITOIMISTO SABELSTRÖM ARKITEKTKONTOR OY

Pia Sabelström, arkkitehti SAFA
Jaana Salo, sisustusarkkitehti SIO
Laura Wiik, sisustusarkkitehti SIO
Tessa Sundqvist, sisustusarkkitehti
Anni Vähäkylä, Sisustusarkkitehti, SIO

julkiset tilat
ravintolat, kahvilat
työympäristöt
uudis- ja korjausrakentaminen
yksityiskodit