SIOn kevätkokous

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2021                                                                     ESITYSLISTA

Aika: torstai 25.3.2021 klo 17.30

Paikka: Teams

Ilmoittadu Minnalle 19.3. mennessä
os: office@sio.fi,  saat osallistumislinkin kokoukseen.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Valitaan kohtien 6 ja 7 käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi henkilö, joka ei ole edellisen tilikauden aikana ollut hallituksen jäsen eikä tilivelvollinen 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään vuoden 2020 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 7. Päätetään yli-/ alijäämän käytöstä
 8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joista toisen tulee olla KHT – tilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto
 9. Muut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

  Tervetuloa!

Toimintakertomus 2020