SIOn kevätkokous 2020 siirtyy kesäkuulle

SIOn kevätkokous Kährsillä keskiviikkona 18.3.2020 klo 18.00 on peruttu ja uusi kokousaika on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana kesäkuussa.

Paikka: Ornamon toimisto, Annankatu 16 b  Helsinki

 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Valitaan kohtien 6 ja 7 käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi henkilö, joka ei ole edellisen tilikauden aikana ollut hallituksen jäsen eikä tilivelvollinen
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 1. Esitetään vuoden 2019 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto
 1. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 1. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joista toisen tulee olla KHT – tilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto
 1. ECIA (European Council of Interiror Architects) vuosikokous on Helsingissä 11.–13.9.2020
 1. SIO ekskursiot; tulossa Viron ekskursio  29.–30.5. 2020        
 1. Muut asiat
 1. Kokouksen päättäminen

SIOn toimintakertomus 2019