Antti Nurmesniemi -jatkokokoulutusapuraha

Askon Säätiö on perustanut vuonna 2000 professori Antti Nurmesniemen nimeä kantavan apurahan tukemaan ulkomailla tapahtuvaa jatko-opiskelua tai työharjoittelua. Apurahoja, joiden suuruus on 17.000€, jaetaan lukuvuosittain kaksi.

Apurahat myönnetään aina lukuvuodeksi syys- ja kevätlukukaudelle. Ne julistetaan haettavaksi helmikuun alussa ja hakuaika on huhtikuun loppuun.

Apurahan hakijalla tulee olla Suomessa suoritettu muotoilun tai arkkitehtuurin kandidaatin tai maisterin tutkinto. Apurahaa voidaan käyttää opiskelusta aiheutuvien kulujen, sekä matka-​, asumis-​ ja elinkustannusten kattamiseen. Apurahan saaja sitoutuu laatimaan Askon Säätiölle raportin opinnoistaan.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella, mieluiten sähköisellä, Askon Säätiön hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Hakemus on oltava asiamiehellä kuluvan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä myös perustelut aiotun opiskelupaikan valinnalle sekä oppilaitoksen ilmoitus opiskelupaikasta.

Hakemukset toimitetaan osoitteella heini.moisio@askonsaatio.fi tai Askon Säätiön hallitus, asiamies Heini Moisio, Pl 10 15111 Lahti.

Lisätietoja, mieluiten sähköpostitse, saa Säätiön asiamieheltä osoitteesta heini.moisio@askonsaatio.fi.

 

Antti Nurmesniemen apuraha on myönnetty tähän mennessä seuraaville henkilöille:

2001 Taiteen maisteri, sisustusarkkitehti SIO Esa Vehmanen

2002 Arkkitehti SAFA Pekka Pakkanen Muotoilija AMK Kimmo Kankaanpää

2003 Muotoilija AMK Heikki Naulapää Taiteen kandidaatti Jussi Timonen

2004 Taiteen maisteri Mirjami Rissanen Taiteen kandidaatti Anna Biese

2005 Taiteen maisteri, sisustusarkkitehti SIO Tiina Tynkkynen

2006 Taiteen maisteri Iiro A Ahokas Muotoilija AMK Mikael Silvanto

2007 Arkkitehti Maija Korkeela Muotoilija AMK Emmi Lahtinen

2008 Muotoilija AMK Miika Heikkinen ja tekniikan kandidaatti Hilla Rudanko

2009 Tekniikan kandidaatti Ville Riikonen ja muotoilija Arttu-Matti Immonen

2010 Teollinen muotoilija Jussi Koskimäki ja arkkitehtiylioppilas, puuseppä Lars-Erik Mattila sekä teollinen muotoilija Lasse Oiva

2011 Jyri Eskola

2012 Alexander Brink ja Kirsi Enkovaara

2013 Muotoilija AMK, Olli Hirvonen ja arkkitehti Inari Virkkala

2014 Muotoilija Oliver Lehtonen ja arkkitehti Elina Tenho

2015 Muotoilija Onni Aho ja arkkitehti Anis Souissi

2017 Muotoilija Tomi Laukkanen, muotoilija Lea Randebrock ja muotoilija Aleksi Remsu sekä arkkitehti Milla Nummikoski

2018 Arkkitehti Henrik Ilvesmäki ja muotoilija Pinja Piipponen

askonsaatio.fi