Kohti muotoilun tiedotuskeskusta

 Suomalainen muotoilu on saamassa pian yhteisen äänitorven, kun kaivattu muotoilun tiedotuskeskus aloittaa toimintansa. Mutta kuinka tiedotuskeskus on syntynyt ja mitä se tekee?

Muotoilun merkitys kasvaa entisestään. Muotoilun avulla voidaan ratkaista monenlaisia ongelmia kiertotaloudesta terveysteknologiaan ja kestävästä kalustesuunnittelusta osallistavaan budjetointiin. Suomalaisella muotoiluosaamisella luodaan työpaikkoja, hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta.

Nämä ovat selviöitä muotoilualalla työskenteleville, mutta kuinka tämä viesti tavoittaisi paremmin yritykset ja päättäjät? Entä kuinka toimittajat innostuisivat kirjoittamaan muotoilusta laaja-alaisemmin? Miten ala voisi palvella muotoilusta kiinnostuneita tehokkaammin? Kuinka suomalainen muotoiluosaaminen näkyisi enemmän kansainvälisillä areenoilla?

Kuusi keskeistä muotoilualan organisaatiota – Aalto-yliopisto, Design Forum Finland, Designmuseo, Grafia, Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy) ja Ornamo – päätti ottaa haasteen vastaan ja lähti etsimään ratkaisuja näihin kysymyksiin. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Alan toiveita ja ajatuksia kartoitettiin työpajoissa, haastatteluin ja kyselytutkimuksella. Niistä hahmottui kolme keskeistä tehtävää: muotoiluun liittyvän tiedon kokoaminen ja viestintä, suomalaisen muotoiluosaamisen kansainvälistäminen ja muotoiluun liittyvien mielikuvien muokkaaminen.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja toimivista malleista etsittiin niin Suomesta kuin ulkomailta. Kotimaassa oivana vertailukohteena olivat tiedotuskeskukset, joiden joukosta puuttuu juuri muotoilun alaa edistävä toimija. Myös monelta maakohtaiselta toimijalta löytyi kiinnostavia tapoja edistää muotoilua kansainvälisillä kentillä. Toki suomalaisen muotoilun on löydettävä omat vastauksensa: kiinnostavat ja tehokkaat tavat vahvistaa juuri suomalaisen muotoilun näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Entä keitä tiedotuskeskus palvelee? Se palvelee koko suomalaista muotoilualaa vahvistamalla alan ääntä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tiedotuskeskus kertoo suomalaisesta muotoilusta, muotoilun monipuolisuudesta ja siitä, mitä muotoilulla saadaan aikaan.

Muotoilun tiedotuskeskuksen asiakkaana voi olla esimerkiksi kotimainen toimittaja, joka tarvitsee tietoa muotoilualasta tai esimerkkejä suomalaisista muotoiluinnovaatioista. Yhtä lailla tiedotuskeskus auttaa vaikkapa kansainvälistä muotoilutoimijaa, joka tarvitsee kiinnostavan matkaohjelman tutustuakseen suomalaiseen muotoiluun.

Taustatyö alkaa olla tehty ja palaset strategiasta visuaaliseen ilmeeseen valmiina lanseerattaviksi. Kansainväliseen käyttöön sopiva nimikin on valittu, verkkosivuja ja somekanavia viimeistellään, uutiskirje on suunniteltuna. Suomalaisen muotoilun äänitorvi on valmis aloittamaan toimintansa alkukeväästä.

Kirsi Korhonen

Kirjoittaja työskentelee hankkeen projektipäällikkönä helmikuun 2021 alkuun saakka.