Vuoden Sisustusarkkitehti 2018 haku on avattu

IPI Kulmakuppila, Vuoden sisustusarkkitehti 2016 Petra Majantie. Kuva: Kuvio Oy.

Sisustusarkkitehdit SIO ry julistaa haettavaksi ’Vuoden sisustusarkkitehti 2018’ -nominaatin, joka myönnetään vuorovuosin joka kolmas vuosi jaettavan ”Vuoden kalustesuunnittelija” tunnustuspalkinnon kanssa.

Vuodesta 1984 lähtien myönnetyn palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota sisustusarkkitehtuurin kentällä tapahtuvaan kehitykseen ja nostaa esiin merkittäviä toteutettuja kohteita ja niiden suunnittelijoita. Palkinto myönnetään kunniakirjan muodossa suunnittelijalle.

Ehdotuksia palkittavaksi henkilöksi voivat tehdä muutkin kuin palkinnon hakijat itse. Valintalautakunta voi halutessaan jakaa palkinnon myös muulla kuin yllä mainitulla tavalla.

Valintalautakunnan puheenjohtajana toimii sisustusarkkitehti Petra Majantie /SIO, muut jäsenet ovat sisustusarkkitehti Lars Räihä/SIO, muotoilija Mika Tolvanen/SIO, sisustusarkkitehti Leena Kolinen /SIO, päätoimittaja Ulla Koskinen /Asun-lehti, sekä arkkitehti SAFA Karola Sahi. Sihteerinä toimii pääsihteeri Minna Borg.

Palkinto julkistetaan syksyn ID Helsinki tapahtumassa 11.9.2018

Vapaamuotoisten hakemusten tulee sisältää lyhyt kuvaus suunnittelijasta ja mahdollisista perusteista valinnan tueksi.

Hakemukset tulee toimittaa maanantaihin 23.4.2018 mennessä office@sio.fi.

Ehdokkaan tulee olla SIOn jäsen.

SIO Jäsenlista

Vuoden sisustusarkkitehdit 1982-