Ornamo-säätiön apuraha 2018

Vuonna 2018 apurahojen teemana on vastuullisuus.

Jaettavien apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos osana vastuullista yhteiskuntaa.
Mitä vastuullisuus meille muotoilijoina tai taiteilijoina merkitsee? Vastuullisuus voidaan jakaa sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen vastuuseen. Vastuullisuus on kovien arvojen puristuksessa kasvattanut merkitystään yhä tärkeämmäksi.
Pohtiessamme säätiön hallituksessa apurahahaun teemaa tulimme tulokseen, että vastuullisuus on inhimillinen ja ihmiselle lajinomainen suhtautumistapa elämään.

Avoimen ja oppivan mielen vaalimisessa taiteella ja muotoilulla on kiistaton paikkansa yhteiskunnassa. Muotoiluajattelu on inhimillinen asioiden lähestymis- ja käsittelytapa, johon kuuluu olennaisesti kokonaisuuksien hahmottaminen sekä pyrkimys syvään ymmärrykseen ja elämän kannalta parempaan ratkaisuun. Vastuullinen muotoilija ja taiteilija ottaa työllään kantaa sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin kysymyksiin. Hän ymmärtää vaikutusvaltansa ja käyttää sitä harkiten ja viisaasti.

Vuoden 2018 apurahat jaetaan seuraavasti:

Yleisrahasto
Apuraha on määrältään 5000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu kaikille Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenille.

Eva ja Maija Taimin rahasto
Apurahat ovat määrältään 2 x 3500 €. Eva Taimin apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille ja Maija Taimin
apuraha Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille.

Mirja Tissarin rahasto
Apuraha on määrältään 3000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille.

Apurahahakemus
• Laaditaan A4-kokoiselle, enintään 8 sivua pitkälle asiakirjalle.
• Hakemuksessa tulee esitellä teos tai hanke kirjallisesti kotimaisella kielellä tai englanniksi sekä kuvin ja/tai piirroksin (max 6 kuvaa).
• Mukaan tulee liittää hakijan ansioluettelo (Curriculum Vitae).
• Hakemus tulee toimittaa printattuna tulosteena Ornamon toimistolle perjantaihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.
Osoite: Annankatu 16 B 35–36, 00120 Helsinki.
• Kirjekuoreen merkintä: Ornamo-säätiö / apurahahakemus 2018.
Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi edellytämme apurahan saajalta kirjallista selvitystä apurahan käytöstä ja julkaisukelpoista kuvamateriaalia
yhden vuoden sisällä päätöksestä. Lisätietoja antaa Ornamo-säätiön asiamies Jussi Ilvonen: saatio@ornamo. puh. 043 2112 723.

Julkistaminen

Apurahat julkistetaan syksyllä 2018 myöhemmin ilmoitettavana aikana ja paikassa. Apurahan saaneelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi asiasta tiedotetaan Ornamo-säätiön sivuilla www.ornamosaatio.fi sekä Ornamon kotisivuilla.