LAMK | Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun lehtori

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.
Tule meille töihin Muotoiluinstituuttiin 15.1.2018 alkaen.
Lehtori, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu
Keskeiset työtehtävät Tilallisen suunnittelun opetus sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutuksessa. Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijoiden opinto- ja uraohjaus. Sisustusarkkitehdin työssä käytettävien ohjelmistojen opetus. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta kehittämishankkeissa. Tulevaisuuden ennakointi omalta osaamisalalta ja ennakointitiedon hyödyntäminen opetus- ja kehitystyössä.

Opetuskieli on suomi, mutta osa opetuksesta annetaan englanniksi. Tulevaisuudessa työtehtävä voi muokkautua Muotoiluinstituutin tarpeiden ja valitun henkilön osaamisen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakoulusta annetun asetuksen 1129/2014 mukaan.
Edellytettävä koulutus Edellytämme, että sinulla on soveltuva muotoilun ylempi korkeakoulututkinto tai arkkitehdin pätevyys. Mikäli sinulla ei ole opettajan pätevyyttä, odotamme sinun suorittavan ammatillisen opettajatutkinnon kolmen vuoden kuluessa valituksi tulemisesta.
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus Edellytämme sinulta ajankohtaista sisustusarkkitehtuurin tuntemusta ja usean vuoden työkokemusta arkkitehdin tai sisustusarkkitehdin ammattitehtävistä sekä sisustusarkkitehdin työssä käytettävien ohjelmistojen hallintaa. Odotamme sinulta näyttöjä luottamusta rakentavasta, yhteistyökykyisestä ja tuloksekkaasta toiminnasta sekä kykyä opettaa ja ohjata. Edellytämme sinulta kykyä monialaiseen kehittämiseen, tulevaisuusorientoitunutta ja innovatiivista työskentelytapaa sekä hankkeiden valmistelu- ja toteutuskokemusta. Odotamme sinulta myös kykyä opettaa ja ohjata sekä hyvää englannin kielen taitoa.
Arvostettava osaaminen ja työkokemus Eduksi luetaan henkilökohtaiset taiteelliset ansiosi. Arvostamme esteettömyyden ja saavutettavuuden suunnittelun osaamista, ekologista muotoiluosaamista ja kokemusta ennakoinnista.
Koeaika 6 kk
Palkkauksen peruste Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on Toimittanut työhöntulotarkastuslausunnon terveydentilastaan.
Lisätietojen antajat Yksikön johtaja Essi Pullinen, 044 708 0446, soittoaika 15.11.2017 klo 9–11.
Tiimipäällikkö Markus Toivanen, 044 708 1735, soittoaika 15.11.2017 klo 13–16
Hakulomakkeella kysytään henkilötietoja, tietoja koulutuksestasi ja työkokemuksestasi. Varaudu vastaamaan osaamiseen ja työkokemukseen liittyviin avoimiin kysymyksiin. Voit käydä tutustumassa hakulomakkeeseen lähettämättä sitä.Hakulomake täytetään ja lähetetään yhdellä kertaa, lomaketta ei voi välitallentaa. Sähköinen hakulomake toimii parhaiten Internet Explorer selaimella.Liitä hakemuslomakkeelle myös vapaamuotoinen hakemus ja CV. Jos haluat, että tutustumme aiempiin töihisi, voit ilmoittaa verkko-osoitteen hakemuksessasi.Portfolio pyydetään lähettämään yksikönjohtaja Essi Pulliselle 28.11.2017 mennessä. Tiedostoja emme ota vastaan, voit lähettää halutessasi linkin sähköiseen portfolioon tai postittaa portfolion osoitteeseen: Muotoiluinstituutti, PL 214, 15141 Lahti.
Hakuaika 10.11.2017-26.11.2017 klo 23:59

 

www.lamk.fi/mirekryt

http://www.lamk.fi/lamk-oy/lamk-tyonantajana/avoimet-tyopaikat/Sivut/default.aspx

Muotoiluinstituutin koulutusten perusta on aina ollut visuaalisissa taiteissa ja humanistisissa tieteissä. Koulutamme yhteiskunnan ja elinkeinoelämän palvelukseen asiantuntija-ammattilaisia, jotka osaavat antaa silmin havaittavan ja käsin kosketeltavan muodon sekä merkityssisällön ihmisen tarvitsemille esineille, ympäristöille, viesteille ja palveluille. Muotoiluinstituutin koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa sekä kehittämishankkeissa monien alalla vaikuttavien tutkimusyksiköiden ja järjestöjen kanssa, jolloin alan viimeisin tutkimustieto jalkautuu opiskelijoille.