Jäsenyys

SIOn jäsenyys edellyttää Ornamon jäsenyyttä. SIOn jäsenet ovat sisustusarkkitehteja ja kalustesuunnittelijoita, jotka ovat valmistuneet Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta tai Lahden Muotoiluinstituutista, Metropolia ammattikorkeakoulusta, Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta tai Savonia ammattikorkeakoulusta. Sisustusarkkitehti SIO -nimike on varsinaisten jäsenten ammattinimike.

HUOM. Ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen jäsenyys muuttuu kokelasjäsenyydeksi ilmoittamalla valmistumisestasi meille. Jäsenyys jatkuu kokelasjäsenenä 2-3 vuotta jonka jälkeen on mahdollista hakea varsinaista jäsenyyttä. Hakiessasi SIOn jäsenyyttä jäsenhakemuksen tueksi ammattikorkeakouluista tai ulkomailla suoritetusta loppututkinnosta vaaditaan CV ja portfolio (pdf), jotka lähetetään erikseen sähköpostilla.

Täytä tämän lisäksi jäsenhakemukaavake Ornamon sivuilla. Ornamon jäsenhakemuksia käsitellään jatkuvasti, joten voit hakeutua ensin Ornamon jäseneksi ja sen jälkeen hakea SIOn jäsenyyttä. SIOn hakemuksia käsitellään n. 4 kertaa vuodessa.
Seuraava jäsenvaliokunta kokoontuu viikolla 41.
Portfoliot pyydetään lähettämään 4.10.2017 mennessä os: office(at)sio.fi.

Jäsenetuihin kuuluu ammatillisen palvelun lisäksi SIOn vuosikalenteri, sähköinen viikkotiedote ja Ornamon lehti (4 numeroa vuodessa). Ornamon jäsenkortilla saa alennuksia ja etuisuuksia useista liikkeistä, museoista ja julkaisuista. Ornamon jäsenedut.
SIOn jäsenille lähetetään veloituksetta AIT:n ja Projektiuutiset-lehtien vuosikerrat. Sisustusarkkitehtitoimistot voivat tilata ProInterior-lehden toimisto-osoitteeseen veloituksetta.

Jäsenistölle kuuluvat kaikki Ornamon peruspalvelut, mm.
• Ornamon lakimiehen palvelut tiistaisin ja torstaisin
• koulutus- ja seminaarijärjestelyt (mm. IPR tekijänoikeus, teollisoikeus ja sopimusseminaarit)
• sopimus- ja työsuhdepalvelut
• toimistojäsenten erityispalvelut ja yritystoiminnan edistäminen
• palkka- ja palkkioseuranta
• IAET työttömyysturvapalvelut
• jäsenkriteerien valvominen, alan koulutuksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
• kilpailutoiminnan edistäminen

Ornamon toimiston yhteystiedot

APURAHAT SIOn jäsenille

Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja arkkitehti Erik Bryggmanin apuraha

Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuorovuosin SIOn ja SAFAn nuorten
jäsenten haettavaksi. Apurahan saajan tulee olla opintonsa päättänyt,
enintään 35 vuoden ikäinen sisustusarkkitehti tai arkkitehti,
joka on hyväksytty SIOn tai SAFAn jäseneksi viimeistään edellisen
vuoden lokakuussa. Seuraavan kerran apuraha on jaossa SIOn jäsenille vuonna 2017.
SIOn jakaman apurahan saajaksi valitaan ansioitunut sisustusarkkitehti tai
huonekalusuunnittelija, jonka hakemuksessaan esittämä työsuunnitelma edistää
luovaa suunnittelua tai tutkimusta. Apuraha voidaan jakaa myös ryhmälle,
jos sen jäsenet täyttävät kyseiset ehdot.

Eeva ja Maija Taimin apuraha SIOn ja TEXOn jäsenille

Ornamo-säätiön stipendirahastoon kuuluvasta tekstiilitaiteilija Eeva Taimin ja
sisustusarkkitehti Maija Taimin rahastosta myönnetään vuosittain kaksi apurahaa
SIOn ja TEXOn jäsenille. SIOn hallitus valitsee SIOn apurahan saajan.

Muut apurahat

Apuraha- ja residenssikalenteri löytyvät kirjautumisen takaa Ornamon kotisivuilta

Työttömyysturva

SIOn jäsenet, Suomessa asuvat palkkatyötä tekevät sisustusarkkitehdit ja
alan opiskelijat, voivat turvata toimeentulonsa työttömyyden varalta liittymällä
SIOn kautta IAET-kassaan. Liittyminen tapahtuu ilmoituksella sähköpostitse Ornamon IAET-asiamiehelle, office(at)ornamo.fi
Ilmoituksessa tulee mainita nimi, osoite, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus sekä työpaikka. Liitteeksi tarvitaan työnantajan todistus siitä, että olet palkkatyössä.

Ornamo ry/Katri Wahlström
Annankatu 16 B
00120 Helsinki
office(at)ornamo.fi

Lisätietoja IAETn kotisivulta
www.iaet.fi
Ornamo-TEK -kaksoisjäsenyys

SIOn yrittäjäjäsenet voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta liittymällä AYT (Ammatinharjoittajien ja yrittäjien) työttömyyskassaan
www.ayt.fi