Jäseneksi liittyminen

SIOn jäsenet ovat sisustusarkkitehtejä ja kalustesuunnittelijoita, jotka ovat valmistuneet Aalto-yliopistosta; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta tai Lahden Muotoiluinstituutista, Metropolia ammattikorkeakoulusta, Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta tai Savonia ammattikorkeakoulusta. SIOn jäsenyys edellyttää Ornamon jäsenyyttä.

Ornamon jäsenhakemuksia käsitellään jatkuvasti, joten voit hakeutua ensin Ornamon jäseneksi ja sen jälkeen hakea SIOn jäsenyyttä. SIOn hakemuksia käsitellään 3-4 kertaa vuodessa. Seuraava jäsenvaliokunta kokoontuu maaliskuussa 2018. Portfolio ja CV tulee lähettää 14.3.2018 mennessä SIOon os: office(at)sio.fi.

Jäsenetuihin kuuluu ammatillisen palvelun lisäksi mm. SIOn vuosikalenteri, sähköinen viikkotiedote ja Ornamon lehti (4 numeroa vuodessa). Lisäksi SIO järjestää 3-4 ekskursiota vuosittain mielenkiintoisiin kohteisiin.
Ornamon jäsenkortilla saa alennuksia ja etuisuuksia useista liikkeistä, museoista ja julkaisuista. Lue lisää täältä

SIOn jäsenet saavat (ECIAn julkaiseman) AIT:n ja Projektiuutiset-lehtien vuosikerrat. SIOlaisten sisustusarkkitehtitoimistot voivat tilata ProInterior lehden veloituksetta toimisto-osoitteeseen. Osoitemuutokset ja tilaukset on tehtävä suoraan lehtien toimituksiin. AIT-lehden osoitteet päivitetään SIOn toimistosta käsin kerran vuodessa, keväisin.

Jäsenenä saat mm. seuraavat palvelut:
• Ornamon lakimiehen palvelut
• Koulutus- ja seminaarijärjestelyt (IPR tekijänoikeus, teollisoikeus ja sopimusseminaarit)
• Sopimus- ja työsuhdepalvelut
• Ornamon palkka- ja palkkioseuranta
• IAET-työttömyysturvapalvelut
• Jäsenkriteerien valvominen, alan koulutuksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
• kilpailutoiminnan edistäminen

Ornamon palvelut

Hae jäseneksi

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on:
a suorittanut yhdistyksen hyväksymässä suomalaisessa korkeakoulussa alan MA
tasoisen loppututkinnon;
b suorittanut yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa alan BA tasoisen
loppututkinnon sekä toiminut vähintään kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen alan ammattitehtävissä;
c toiminut sisustusarkkitehdin ammattitehtävissä erityisen ansioituneesti
vähintään kymmenen vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä.

Kokelasjäsen

Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut alan
loppututkinnon ulkomailla tai BA tasoisen loppututkinnon Suomessa yhdistyksen
hyväksymässä korkeakoulussa. Kokelasjäsenyys kestää korkeintaan 3 vuotta.
Kahden vuoden jälkeen kokelasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä.

Liitteeksi lähetetään cv ja portfolio valmistumisen jälkeen tehdyistä töistä os. office@sio.fi.
Ulkomailla valmistuneet: liitteeksi myös kopio tutkintotodistuksesta ja tiivistelmä lopputyöstä.

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee yhdistyksen
hyväksymässä korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria, pääaineenaan tila ja/tai
kalustesuunnittelu. Opiskelijajäsenyys voi kestää korkeintaan 6 vuotta.
Opiskelijajäsenen on haettava kokelas- tai varsinaista jäsenyyttä opiskelun
päätyttyä, tai erottava yhdistyksestä.

Hyväksytyt korkeakoulut

Aalto-yliopisto

Hyväksytyt ammattikorkeakoulut

Lahden Muotoiluinstituutti LAMK, Metropolia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja Savonia.

Vapaajäsen

SIOn vapaajäseneksi voi hakeutua kun on ollut liiton jäsen yli 30 vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta, jolloin jäsen vapautetaan jäsenmaksusta.Vapaajäsenillä on samat oikeudet ja edut kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta Ornamon lehdellä on vapaaehtoinen tilausmaksu ( 20 €/vuosi).

Hakumenettely

Varsinainen jäsenhakemuskaavake on sähköinen. Hakemusten liitteet lähetetään sähköpostilla osoitteeseen office(at)sio.fi.

Jäsenmaksut 2017
Varsinainen jäsen 240 e (Ornamo 170€+70€)
Kokelasjäsen 230 e (Ornamo 170€+60€)
Opiskelijajäsen 60 e (Ornamo 50€+10€)

Jäsenyyttä haetaan jäsenhakukaavakkeella